ปัจจุบัน สามารถขอเอกสารการทะเบียนเป็นภาษาอังกฤษได้ที่สำนักงานเขต/อำเภอทุกแห่งทั่วประเทศ ทั้งหมด 30 ประเภท ได้แก่ คลิกที่นี่
The 30 types of Official Documents in English can now be obtained at all districts in Thailand. Details Click here

        

“กรุณาจองคิวออนไลน์ก่อนเข้ารับบริการรับรองนิติกรณ์เอกสารที่ https://qlegal.consular.go.th สำหรับบริการที่ กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล สำนักงานสัญชาติและนิติกรณ์ MRT คลองเตย สำนักงานหนังสือเดินทางฯ เชียงใหม่ และภูเก็ต”
“Online reservation for legalization service is available for services at Department of Consular Affairs, Legalization Office MRT Khlong Toei, Passport Office Chiang Mai and Phuket.”

 
     
 
ข่าวเด่น ดูทั้งหมด
กรมการกงสุลเยือนเมียนมาเร่งแก้ไขปัญหาคนไทยถูกหลอกไปทำงานในเมียนมาผ่านสื่อสังคมออนไลน์และเตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินในเมียนมา
ระหว่างวันที่ 16-17 มีนาคม 2566 นายรุจ ธรรมมงคล อธิบดีกรมการกงสุลเดินทางเยือนกรุงย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เพื่อหารือกับนายมงคล วิศิษฏ์สตัมภ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง และทีมประเทศไทยเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาคนไทยถูกหลอกมาทำงานในเมียนมา แนวทางการเตรียมความพร้อมกรณีเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินในอนาคต รวมทั้งยังได้พบกับผู้แทนภาคธุรกิจไทยและชุมชนไทยในเมียนมาเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมกรณีเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินในเมียนมาด้วย
ดูทั้งหมด
บริการประชาชน
ข่าวประชาสัมพันธ์ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
วิดีโอ ดูทั้งหมด
Entering Thailand for Non-Thai Travelers starting from 1 November 2021
THAI E-VISA ยื่นคำร้องขอวีซ่าออนไลน์ได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว ทันใจ
พาสปอร์ตของคนไทย Ep.1 New Look
การรับรองเอกสารเพื่อไปทำงานต่างประเทศ
การรับรองเอกสารเพื่อจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติในประเทศไทย
Where documents can be legalized
กรมการกงสุล ทุกแห่งหนเราดูแล
20 ปีกรมการกงสุล : เหลียวหลังแลหน้า งานการทูตเพื่อประชาชน
ดูทั้งหมด
ประกาศกรมการกงสุลดูทั้งหมด

23 มี.ค. 2566

ประกาศกรมการกงสุลเรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ประจำกองสัญชาติและนิติกรณ์หรือหน่วยงานภายใต้สังกัด

14 มี.ค. 2566

คำสั่งกรมการกงสุล ที่ 76/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนงานจริยธรรม

14 มี.ค. 2566

ประกาศกรมการกงสุล เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

13 มี.ค. 2566

ประกาศกรมการกงสุล เรื่อง ขยายระยะเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งพนักงานเทคนิคปฏิบัติงาน ประจำกองหนังสือเดินทาง กรมการกงสุล 

8 มี.ค. 2566

ประกาศกรมการกงสุล เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษและข้อสอบเฉพาะตำแหน่ง เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำกองสัญชาติและนิติกรณ์ หรือหน่วยงานภายใต้สังกัด

7 มี.ค. 2566

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ประจำสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เพชรบุรี จันทบุรี และสงขลา
ดูทั้งหมด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างดูทั้งหมด
ประกาศผู้ชนะ ซื้อชุดตรวจ ATK จำนวน 4000 ชุด

16 ก.ย. 2565

ประกาศผู้ชนะ ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ

6 ก.ย. 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถบัสปรับอากาศและรถตู้ปรับอากาศ พร้อมพนักงานขับรถและน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อใช้ในการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการของสำนักงานเลขานุการกรมและสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวในส่วนภูมิภาค ประจำปี ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๒ - ๔ กันยายน ๒๕๖๕ ณ จังหวัดเพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1 ก.ย. 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุมสำหรับการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการของสำนักงานเลขานุการกรม และสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวในส่วนภูมิภาค ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 2-4 กันยายน 2565 ณ จังหวัดเพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31 ส.ค. 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้น จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมจัดทำตู้ครอบประตูบานเปิดสำหรับจัดเก็บ เพื่อใช้ในราชการห้องรับรองแขกที่มาติดต่อหารือข้อราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31 ส.ค. 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (Split Type) ขนาด ๓๐,๐๐๐ BTU จำนวน ๓ เครื่อง เพื่อทดแทนของเดิมที่ชำรุด สำหรับใช้ในราชการฝ่ายพัฒนาระบบหนังสือเดินทางฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25 ส.ค. 2565

ดูทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสาขาดูทั้งหมด
จดหมายข่าวสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงราย ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนกรกฎาคม 2564

17 ส.ค. 2564

วารสารข่าวสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ขอนแก่น ฉบับที่ 7 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

17 ธ.ค. 2563

จดหมายข่าวสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงราย ฉบับที่ 11 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

17 ธ.ค. 2563

จดหมายข่าวสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงราย ฉบับที่ 10 ประจำเดือนตุลาคม 2563

11 พ.ย. 2563

วารสารข่าวสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ขอนแก่น ฉบับที่ 6 ประจำเดือน ตุลาคม 2563

11 พ.ย. 2563

พิธีทำบุญและเจริญพระพุทธมนต์ สำนักงานหนังสือเดินทางฯ เชียงราย

28 ต.ค. 2563

ดูทั้งหมด