กรุณาจองคิวออนไลน์ก่อนเข้ารับบริการนิติกรณ์เอกสารที่ https://qlegal.consular.go.th
Please reserve an appointment online for document legalization service at https://qlegal.consular.go.th

        

ปัจจุบัน สามารถขอเอกสารการทะเบียนเป็นภาษาอังกฤษได้ที่สำนักงานเขต/อำเภอทุกแห่งทั่วประเทศ ทั้งหมด 30 ประเภท ได้แก่ คลิกที่นี่
The 30 types of Official Documents in English can now be obtained at all districts in Thailand. Details Click here

ข่าวเด่น ดูทั้งหมด
อธิบดีกรมการกงสุล เป็นประธานในการประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องของ จ. สระแก้ว
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2567 นายวรวุฒิ พงษ์ประภาพันธ์ อธิบดีกรมการกงสุล เป็นประธานในการประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องของ จ. สระแก้ว เพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการรับคนไทยซึ่งตกทุกข์หรือเข้าข่ายเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์จากกัมพูชากลับประเทศไทย ณ จุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก อ. อรัญประเทศ จ. สระแก้ว โดยมีนายเชาวเนตร ยิ้มประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเข้าร่วมการประชุมฯ
ดูทั้งหมด
บริการประชาชน
วิดีโอ ดูทั้งหมด
พาสปอร์ตหาย ไม่ต้องแจ้งความ ขอทำเล่มใหม่ได้
Tips and Tricks : แนะนำแนวทางการแต่งหน้า แต่งตัว ไปทำพาสปอร์ต
Top10 eConsular Service
THAI E-VISA ยื่นคำร้องขอวีซ่าออนไลน์ได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว ทันใจ
พาสปอร์ตของคนไทย Ep.1 New Look
การรับรองเอกสารเพื่อไปทำงานต่างประเทศ
การรับรองเอกสารเพื่อจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติในประเทศไทย
Where documents can be legalized
ดูทั้งหมด
ประกาศกรมการกงสุลดูทั้งหมด

14 มิ.ย. 2567

ประกาศกรมการกงสุล เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติหน้าที่ประจำกองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล หรือหน่วยงานภายใต้สังกัดของกองสัญชาติและนิติกรณ์

7 มิ.ย. 2567

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์  ประจำสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สระแก้ว

7 มิ.ย. 2567

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ประจำสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ภูเก็ต

7 มิ.ย. 2567

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ประจำสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เมืองพัทยา

6 มิ.ย. 2567

ประกาศกรมการกงสุล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติหน้าที่ประจำกองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล หรือหน่วยงานภายใต้สังกัดของกองสัญชาติและนิติกรณ์

6 มิ.ย. 2567

ประกาศกรมการกงสุล เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานตรวจสอบคำแปลเอกสารภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ประจำกองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล หรือหน่วยงานภายใต้สังกัดกองสัญชาติและนิติกรณ์
ดูทั้งหมด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างดูทั้งหมด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองเพื่อใช้ในงานบำรุงรักษาฯ อาคารกรมการกงสุล จำนวน ๓๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17 มิ.ย. 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด Solid State Drive จำนวน ๑๔ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11 มิ.ย. 2567

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.๑) ประจำเดือนพฤษภาคม 2567

5 มิ.ย. 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมประตูพร้อมวงกบห้องรับแขก และห้องรับคำร้องสำหรับพระสงฆ์และนักบวชกองหนังสือเดินทาง ชั้น ๒ อาคารกรมการกงสุล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31 พ.ค. 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28 มี.ค. 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็น จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อใช้ประจำห้องพนักงานขับรถยนต์ อาคารกรมการกงสุล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21 พ.ค. 2567

ดูทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสาขาดูทั้งหมด
หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางฯ เชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมโครงการ 72 ล้านต้น พลิกฟื้นผืนป่า เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

17 มิ.ย. 2567

หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางฯ เชียงใหม่ร่วมต้อนรับประธานคณะกรรมการกิจการชาติพันธุ์ฯ มณฑลหูหนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน

17 มิ.ย. 2567

หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางฯ เชียงใหม่ ร่วมงานเฉลิมฉลองครบรอบ 248 ปี แห่งการประกาศอิสรภาพของสหรัฐอเมริกา หรือ “วันชาติสหรัฐ” ประจำปี 2567

17 มิ.ย. 2567

หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางฯ เชียงใหม่ร่วมประชุมหารือเตรียมความพร้อมจัดงานฤดูหนาวนางสาวเชียงใหม่ และงาน OTOP ของดีเชียงใหม่ 2568

17 มิ.ย. 2567

หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางฯ เชียงใหม่ ร่วมมอบสิ่งของและอาหารกลางวัน ในกิจกรรมกาชาดเชียงใหม่ สานฝัน ปันรักให้น้อง แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 60

17 มิ.ย. 2567

สำนักงานหนังสือเดินทางฯ ขอนแก่น มอบดอกไม้ประดิษฐ์ให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศิลา เพื่อใช้ประโยชน์ตกแต่งโรงพยาบาลฯ

17 มิ.ย. 2567

ดูทั้งหมด