ปัจจุบัน สามารถขอเอกสารการทะเบียนเป็นภาษาอังกฤษได้ที่สำนักงานเขต/อำเภอทุกแห่งทั่วประเทศ ทั้งหมด 30 ประเภท ได้แก่ คลิกที่นี่
The 30 types of Official Documents in English can now be obtained at all districts in Thailand. Details Click here

        

“กรุณาจองคิวออนไลน์ก่อนเข้ารับบริการรับรองนิติกรณ์เอกสารที่ https://qlegal.consular.go.th สำหรับบริการที่ กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล สำนักงานสัญชาติและนิติกรณ์ MRT คลองเตย สำนักงานหนังสือเดินทางฯ เชียงใหม่ และภูเก็ต”
“Online reservation for legalization service is available for services at Department of Consular Affairs, Legalization Office MRT Khlong Toei, Passport Office Chiang Mai and Phuket.”

ข่าวเด่น ดูทั้งหมด
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เปิดตัวเครื่องรับคำร้องขอหนังสือเดินทางแบบบริการด้วยตนเอง (Kiosk) แห่งแรกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุดรธานี
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2566 นายปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ พร้อมด้วยนายจักรพงษ์ แสงมณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในงานเปิดตัวเครื่องรับคำร้องขอหนังสือเดินทางแบบบริการด้วยตนเอง (Kiosk) แห่งแรกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุดรธานี
ดูทั้งหมด
บริการประชาชน
วิดีโอ ดูทั้งหมด
Entering Thailand for Non-Thai Travelers starting from 1 November 2021
THAI E-VISA ยื่นคำร้องขอวีซ่าออนไลน์ได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว ทันใจ
พาสปอร์ตของคนไทย Ep.1 New Look
การรับรองเอกสารเพื่อไปทำงานต่างประเทศ
การรับรองเอกสารเพื่อจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติในประเทศไทย
Where documents can be legalized
กรมการกงสุล ทุกแห่งหนเราดูแล
20 ปีกรมการกงสุล : เหลียวหลังแลหน้า งานการทูตเพื่อประชาชน
ดูทั้งหมด
ประกาศกรมการกงสุลดูทั้งหมด

1 ธ.ค. 2566

ประกาศกรมการกงสุล เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำกองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ กรมการกงสุล

27 พ.ย. 2566

ประกาศกรมการกงสุล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนสำหรับการคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติหน้าที่ประจำกองตรวจลงตราและเอกสารเดินทางคนต่างด้าว

14 พ.ย. 2566

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานธุรการทั่วไป (คนพิการ) ประจำกองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล

3 พ.ย. 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (คนพิการ) ปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานธุรการทั่วไป ประจำกองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล

2 พ.ย. 2566

ประกาศกรมการกงสุล เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

31 ต.ค. 2566

ประกาศขยายระยะเวลาการรับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาและปรับวิธีการพนักงานจัดทำและบันทึกข้อมูลในระบบนิติกรณ์เอกสารประจำกองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล หรือหน่วยงานภายใต้สังกัด
ดูทั้งหมด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างดูทั้งหมด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการเบิกจ่ายในการเดินทางกลับประเทศไทย เนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในรัฐอิสราเอล จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20 พ.ย. 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมประตู Auto Door บริเวณหน้าลิฟต์โดยสาร ชั้น ๓ อาคารกรมการกงสุล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15 พ.ย. 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายบอกทาง ภายในอาคารกรมการกงสุล พร้อมรื้อถอนและติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7 ก.ย. 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมพนักงานขับรถ ชั้น ๑ อาคารกรมการกงสุล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16 ต.ค. 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำลายครุภัณฑ์ที่มีชั้นความลับ ที่ชำรุด เสื่อมสภาพหมดความจำเป็นต้องใช้งาน ของกรมการกงสุล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑ งาน

12 ก.ย. 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์สำหรับการผลิตสื่อ จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30 ส.ค. 2566

ดูทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสาขาดูทั้งหมด
ขั้นตอนการทำหนังสือเดินทาง

26 มิ.ย. 2566

ข้อควรปฏิบัติก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการทำหนังสือเดินทาง

26 มิ.ย. 2566

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวเพชรบุรี

18 พ.ค. 2566

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เพชรบุรี

18 พ.ค. 2566

ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร สำนักงานหนังสือเดินทางฯ จังหวัดเพชรบุรี

4 เม.ย. 2566

งานพระนครคีรี เมืองเพชรบุรี

31 มี.ค. 2566

ดูทั้งหมด