ปัจจุบัน สามารถขอเอกสารการทะเบียนเป็นภาษาอังกฤษได้ที่สำนักงานเขต/อำเภอทุกแห่งทั่วประเทศ ทั้งหมด 30 ประเภท ได้แก่ คลิกที่นี่
The 30 types of Official Documents in English can now be obtained at all districts in Thailand. Details Click here

        

“กรุณาจองคิวออนไลน์ก่อนเข้ารับบริการรับรองนิติกรณ์เอกสารที่ https://qlegal.consular.go.th สำหรับบริการที่ กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล สำนักงานสัญชาติและนิติกรณ์ MRT คลองเตย สำนักงานหนังสือเดินทางฯ เชียงใหม่ และภูเก็ต”
“Online reservation for legalization service is available for services at Department of Consular Affairs, Legalization Office MRT Khlong Toei, Passport Office Chiang Mai and Phuket.”

 
     
 
ข่าวเด่น ดูทั้งหมด
กิจกรรมการสัมมนาหัวข้อ “Diplomats and Diplomacy for the people” โดย รองอธิบดีกรมการกงสุล เป็นวิทยากรและผู้จัดกิจกรรม
กิจกรรมการสัมมนาหัวข้อ “Diplomats and Diplomacy for the people” ในวันที่ 26 พ.ค. 2566 ณ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (KKUIC) เป็นความร่วมมือระหว่างกรมการกงสุลและวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยนายนฤชัย นินนาท รองอธิบดีกรมการกงสุล นายสันติพงศ์ ทองจะโป๊ะ นักการทูตปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่กรมการกงสุล เป็นวิทยากรและผู้จัดกิจกรรม
ดูทั้งหมด
บริการประชาชน
ข่าวประชาสัมพันธ์ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
วิดีโอ ดูทั้งหมด
Entering Thailand for Non-Thai Travelers starting from 1 November 2021
THAI E-VISA ยื่นคำร้องขอวีซ่าออนไลน์ได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว ทันใจ
พาสปอร์ตของคนไทย Ep.1 New Look
การรับรองเอกสารเพื่อไปทำงานต่างประเทศ
การรับรองเอกสารเพื่อจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติในประเทศไทย
Where documents can be legalized
กรมการกงสุล ทุกแห่งหนเราดูแล
20 ปีกรมการกงสุล : เหลียวหลังแลหน้า งานการทูตเพื่อประชาชน
ดูทั้งหมด
ประกาศกรมการกงสุลดูทั้งหมด

25 พ.ค. 2566

ประกาศกรมการกงสุล เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำสำนักงานหนังสือเดินทางฯ ปทุมวัน และสำนักงานหนังสือเดินทางฯ สายใต้ใหม่-ตลิ่งชัน

12 พ.ค. 2566

ประกาศกรมการกงสุลเรื่่องขยายระยะเวลาการรับสมัครคัดเลือกและปรับคุณสมบัติด้านคุณวุฒิการศึกษาของพนักงานจ้างเหมา ปฏิบัติหน้าที่่ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ประจำกองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล

11 เม.ย. 2566

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ประจำกองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล หรือหน่วยงานในสังกัด

4 เม.ย. 2566

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ประจำกองสัญชาติและนิติกรณ์ หรือหน่วยงานภายใต้สังกัด

23 มี.ค. 2566

ประกาศกรมการกงสุลเรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ประจำกองสัญชาติและนิติกรณ์หรือหน่วยงานภายใต้สังกัด

14 มี.ค. 2566

คำสั่งกรมการกงสุล ที่ 76/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนงานจริยธรรม
ดูทั้งหมด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างดูทั้งหมด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์ของสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เมืองพัทยา

23 มี.ค. 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการกำจัดหนูและแมลงต่าง ๆ ภายในอาคาร สำนักงานหนังสือเดินทางชั่งคราว สงขลา

28 ก.พ. 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ประจำสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เมืองพัทยา

19 ม.ค. 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เมืองพัทยา

17 ม.ค. 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เมืองพัทยา

3 ม.ค. 2566

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาเช่าระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สนง.นสดท.ภูเก็ต

10 มี.ค. 2566

ดูทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสาขาดูทั้งหมด
สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวเพชรบุรี

18 พ.ค. 2566

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เพชรบุรี

18 พ.ค. 2566

ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร สำนักงานหนังสือเดินทางฯ จังหวัดเพชรบุรี

4 เม.ย. 2566

งานพระนครคีรี เมืองเพชรบุรี

31 มี.ค. 2566

ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง

17 ก.พ. 2566

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เพชรบุรี

17 ก.พ. 2566

ดูทั้งหมด