กรุณาจองคิวออนไลน์ก่อนเข้ารับบริการนิติกรณ์เอกสารที่ https://qlegal.consular.go.th
Please reserve an appointment online for document legalization service at https://qlegal.consular.go.th

        

ปัจจุบัน สามารถขอเอกสารการทะเบียนเป็นภาษาอังกฤษได้ที่สำนักงานเขต/อำเภอทุกแห่งทั่วประเทศ ทั้งหมด 30 ประเภท ได้แก่ คลิกที่นี่
The 30 types of Official Documents in English can now be obtained at all districts in Thailand. Details Click here

ข่าวเด่น ดูทั้งหมด
อธิบดีกรมการกงสุล ได้ให้การต้อนรับ เอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ
เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2567 นายวรวุฒิ พงษ์ประภาพันธ์ อธิบดีกรมการกงสุล ให้การต้อนรับ นายฌ็อง-โกลด ปวงเบิฟ (H.E. Mr. Jean-Claude Poimbœuf) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทย
ดูทั้งหมด
บริการประชาชน
วิดีโอ ดูทั้งหมด
พาสปอร์ตหาย ไม่ต้องแจ้งความ ขอทำเล่มใหม่ได้
Tips and Tricks : แนะนำแนวทางการแต่งหน้า แต่งตัว ไปทำพาสปอร์ต
Top10 eConsular Service
THAI E-VISA ยื่นคำร้องขอวีซ่าออนไลน์ได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว ทันใจ
พาสปอร์ตของคนไทย Ep.1 New Look
การรับรองเอกสารเพื่อไปทำงานต่างประเทศ
การรับรองเอกสารเพื่อจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติในประเทศไทย
Where documents can be legalized
ดูทั้งหมด
ประกาศกรมการกงสุลดูทั้งหมด

4 ก.ค. 2567

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ประจำสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เมืองพัทยา

2 ก.ค. 2567

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ประจำสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ภูเก็ต

2 ก.ค. 2567

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ประจำสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เมืองพัทยา

1 ก.ค. 2567

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ประจำสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สระแก้ว

25 มิ.ย. 2567

ประกาศกรมการกงสุล เรื่อง ขยายระยะเวลาการรับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำกองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล หรือหน่วยงานภายใต้สังกัด กองสัญชาติและนิติกรณ์

21 มิ.ย. 2567

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ประจำสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เมืองพัทยา
ดูทั้งหมด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างดูทั้งหมด
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.๑) ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗

5 ก.ค. 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อมูลี่ปรับแสงอลูมิเนียม จำนวน ๖ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5 ก.ค. 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนสายใยแก้วนำแสง (Fiber Optic Cable) สำหรับระบบโทรศัพท์ VoIP อาคารกรมการกงสุล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27 มิ.ย. 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองเพื่อใช้ในงานบำรุงรักษาฯ อาคารกรมการกงสุล จำนวน ๓๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17 มิ.ย. 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (Hard Drive) ชนิด Solid State Drive จำนวน ๑๔ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11 มิ.ย. 2567

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.๑) ประจำเดือนพฤษภาคม 2567

5 มิ.ย. 2567

ดูทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสาขาดูทั้งหมด
เอกอัครราชทูตแคนาดาหารือผู้ว่าฯ ขอนแก่น พร้อมส่งเสริมการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและธุรกิจ

12 ก.ค. 2567

สำนักงานหนังสือเดินทางฯ เชียงใหม่จัดกิจกรรมการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับราษฎรบนพื้นที่สูง และกลุ่มชาติพันธุ์แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ

12 ก.ค. 2567

หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางฯ เชียงใหม่ร่วมต้อนรับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลี ประจำประเทศไทย

12 ก.ค. 2567

หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางฯ เชียงใหม่ร่วมงานเสวนา “การส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างไทย - จีน ผ่านการชำระเงินด้วยสกุลเงินท้องถิ่น”

12 ก.ค. 2567

ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่หน่วยบริการหนังสือเดินทางเคลื่อนที่

12 ก.ค. 2567

รักษาการหัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ยะลา ได้รับเกียรติเป็นแขกรับเชิญในรายการวิทยุ “ปัตตานีบ้านเรา”

12 ก.ค. 2567

ดูทั้งหมด