ปัจจุบัน สามารถขอเอกสารการทะเบียนเป็นภาษาอังกฤษได้ที่สำนักงานเขต/อำเภอทุกแห่งทั่วประเทศ ทั้งหมด 30 ประเภท ได้แก่ คลิกที่นี่
The 30 types of Official Documents in English can now be obtained at all districts in Thailand. Details Click here

        

“กรุณาจองคิวออนไลน์ก่อนเข้ารับบริการรับรองนิติกรณ์เอกสารที่ https://qlegal.consular.go.th สำหรับบริการที่ กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล สำนักงานสัญชาติและนิติกรณ์ MRT คลองเตย สำนักงานหนังสือเดินทางฯ เชียงใหม่ และภูเก็ต”
“Online reservation for legalization service is available for services at Department of Consular Affairs, Legalization Office MRT Khlong Toei, Passport Office Chiang Mai and Phuket.”

ข่าวเด่น ดูทั้งหมด
อธิบดีกรมการกงสุลได้พบหารือกับ ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสาธารณรัฐเกาหลี และอธิบดีกรมนโยบายตรวจคนเข้าเมือง ณ สำนักงานใหญ่ตรวจคนเข้าเมืองสาธารณรัฐเกาหลี
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 15.00 -16.30 น. นายรุจ ธรรมมงคล อธิบดีกรมการกงสุลได้พบหารือกับนาย Lee, Jae Yoo ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสาธารณรัฐเกาหลี และนาย Kim, Jeong Do อธิบดีกรมนโยบายตรวจคนเข้าเมือง ณ สำนักงานใหญ่ตรวจคนเข้าเมืองสาธารณรัฐเกาหลี โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงการส่งเสริมความร่วมมือในการตรวจคนเข้าเมือง ซึ่งรวมถึงชาวไทยที่พำนักในสาธารณรัฐเกาหลีอย่างผิดกฎหมาย K-ETA การส่งผู้ประสานงานตรวจคนเข้าเมืองของสาธารณรัฐเกาหลีเพื่อปฏิบัติงานในไทย
ดูทั้งหมด
บริการประชาชน
วิดีโอ ดูทั้งหมด
Top10 eConsular Service
THAI E-VISA ยื่นคำร้องขอวีซ่าออนไลน์ได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว ทันใจ
พาสปอร์ตของคนไทย Ep.1 New Look
การรับรองเอกสารเพื่อไปทำงานต่างประเทศ
การรับรองเอกสารเพื่อจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติในประเทศไทย
Where documents can be legalized
กรมการกงสุล ทุกแห่งหนเราดูแล
20 ปีกรมการกงสุล : เหลียวหลังแลหน้า งานการทูตเพื่อประชาชน
ดูทั้งหมด
ประกาศกรมการกงสุลดูทั้งหมด

23 ก.พ. 2567

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ประจำสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สระแก้ว

23 ก.พ. 2567

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง  รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ประจำกรมการกงสุลและหน่วยงานในกระทรวงการต่างประเทศ

15 ก.พ. 2567

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ประจำกรมการกงสุลและหน่วยงานในกระทรวงการต่างประเทศ

15 ก.พ. 2567

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ประจำสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สระแก้ว

8 ก.พ. 2567

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ประจำสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สระแก้ว

7 ก.พ. 2567

ประกาศกรมการกงสุล เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานนิติกร ประจำกองหนังสือเดินทาง กรมการกงสุล
ดูทั้งหมด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างดูทั้งหมด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์โต๊ะพับอเนกประสงค์ จำนวน ๕๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23 ม.ค. 2567

ประการศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ตู้เก็บเอกสาร จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7 ธ.ค. 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการเบิกจ่ายใช้จ่ายในการเดินทางกลับประเทศไทย เนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในรัฐอิสราเอล จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20 พ.ย. 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการเบิกจ่ายในการเดินทางกลับประเทศไทย เนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในรัฐอิสราเอล จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20 พ.ย. 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมประตู Auto Door บริเวณหน้าลิฟต์โดยสาร ชั้น ๓ อาคารกรมการกงสุล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15 พ.ย. 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อธงชาติไทยและธงตราสัญลักษณ์ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15 พ.ย. 2566

ดูทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสาขาดูทั้งหมด
สำนักงานหนังสือเดินทางฯ ขอนแก่น พบปะประชาชนอำเภอชนบทที่ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน” ให้ข้อมูลการทำพาสปอร์ตและการเดินทางไปต่างประเทศ

23 ก.พ. 2567

หัวหน้าสำนักงานฯ เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 2/2567

23 ก.พ. 2567

หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางฯ เชียงใหม่ร่วมต้อนรับเอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทย

23 ก.พ. 2567

สำนักงานหนังสือเดินทางฯ เชียงใหม่ร่วมกิจกรรม "ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 1/2567

22 ก.พ. 2567

หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางฯ เชียงใหม่ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงรุกเชื่อมโยงภูมิภาค ครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดระยอง ปี 2567

22 ก.พ. 2567

หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางฯ เชียงใหม่ร่วมถวายกำลังใจสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และแสดงจุดยืนความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

21 ก.พ. 2567

ดูทั้งหมด