ปัจจุบัน สามารถขอเอกสารการทะเบียนเป็นภาษาอังกฤษได้ที่สำนักงานเขต/อำเภอทุกแห่งทั่วประเทศ ทั้งหมด 30 ประเภท ได้แก่ คลิกที่นี่
The 30 types of Official Documents in English can now be obtained at all districts in Thailand. Details Click here

        

“กรุณาจองคิวออนไลน์ก่อนเข้ารับบริการรับรองนิติกรณ์เอกสารที่ https://qlegal.consular.go.th สำหรับบริการที่ กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล สำนักงานสัญชาติและนิติกรณ์ MRT คลองเตย สำนักงานหนังสือเดินทางฯ เชียงใหม่ และภูเก็ต”
“Online reservation for legalization service is available for services at Department of Consular Affairs, Legalization Office MRT Khlong Toei, Passport Office Chiang Mai and Phuket.”

 
     
 
ข่าวเด่น ดูทั้งหมด
รองอธิบดีกรมการกงสุลและคณะ ประชุมหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นด้านการกงสุลกับสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย ไทเป
เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2566 นายณรงค์ บุญเสถียรวงศ์ รองอธิบดีกรมการกงสุลและคณะ เข้าเยี่ยมคารวะนายทวีเกียรติ เจนประจักษ์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย ไทเป และหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นงานด้านกงสุลต่าง ๆ โดยเฉพาะในภารกิจการให้บริการและดูแลคุ้มครองคนไทย เนื่องจากปัจจุบัน มีคนไทยอยู่ในไต้หวันราว 90,000 คน รวมถึงหารือแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพด้านการตรวจลงตราในปัจจุบัน เพื่อเป็นการศึกษาความพร้อมในการเปิดให้บริการระบบการตรวจลงตราอิเล็กทรอนิกส์ (e-Visa)
ดูทั้งหมด
บริการประชาชน
ข่าวประชาสัมพันธ์ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
วิดีโอ ดูทั้งหมด
Entering Thailand for Non-Thai Travelers starting from 1 November 2021
THAI E-VISA ยื่นคำร้องขอวีซ่าออนไลน์ได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว ทันใจ
พาสปอร์ตของคนไทย Ep.1 New Look
การรับรองเอกสารเพื่อไปทำงานต่างประเทศ
การรับรองเอกสารเพื่อจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติในประเทศไทย
Where documents can be legalized
กรมการกงสุล ทุกแห่งหนเราดูแล
20 ปีกรมการกงสุล : เหลียวหลังแลหน้า งานการทูตเพื่อประชาชน
ดูทั้งหมด
ประกาศกรมการกงสุลดูทั้งหมด

25 ส.ค. 2566

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวฯ ภูเก็ต

11 ส.ค. 2566

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว

4 ส.ค. 2566

ประกาศกรมการกงสุล เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง ประจำกรมการกงสุล

31 ก.ค. 2566

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ภูเก็ต

25 ก.ค. 2566

ประกาศกรมการกงสุล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์และทดสอบการขับขี่

17 ก.ค. 2566

ประกาศกรมการกงสุล เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง ประจำกรมการกงสุล
ดูทั้งหมด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างดูทั้งหมด
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต Port LAN สำหรับสำนักงานเลขานุการกรม กรมการกงสุล ณ ศูนย์ราชการฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ชั้น 8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28 ก.ย. 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดูแลและรักษาระบบพื้นฐานห้อง Data Center กรมการกงสุล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

3 มี.ค. 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าใช้บริการระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) สำหรับรองรับให้บริการระบบ e-Server ของกรมการกงสุล จำนวน 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27 ม.ค. 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบอกรับรับหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ เพื่อใช้ในราชการสำนักงานเลขานุการกรม กรมการกงสุล จำนวน 13 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 17 เม.ย-16 พ.ค. 66) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14 มี.ค. 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาบอกรับหนังสือพิมพ์ เพื่อใช้ในราชการกรมการกงสุล ตั้งวันที่ 1 มิ.ย-30 ก.ย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31 พ.ค. 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนสำหรับห้องเช่าเทคนิค อาคารกรมการกงสุล เพื่อทดแทนของเดิมที่ชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8 พ.ค. 2566

ดูทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสาขาดูทั้งหมด
ขั้นตอนการทำหนังสือเดินทาง

26 มิ.ย. 2566

ข้อควรปฏิบัติก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการทำหนังสือเดินทาง

26 มิ.ย. 2566

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวเพชรบุรี

18 พ.ค. 2566

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เพชรบุรี

18 พ.ค. 2566

ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร สำนักงานหนังสือเดินทางฯ จังหวัดเพชรบุรี

4 เม.ย. 2566

งานพระนครคีรี เมืองเพชรบุรี

31 มี.ค. 2566

ดูทั้งหมด