กรุณาจองคิวออนไลน์ก่อนเข้ารับบริการนิติกรณ์เอกสารที่ https://qlegal.consular.go.th
Please reserve an appointment online for document legalization service at https://qlegal.consular.go.th

        

ปัจจุบัน สามารถขอเอกสารการทะเบียนเป็นภาษาอังกฤษได้ที่สำนักงานเขต/อำเภอทุกแห่งทั่วประเทศ ทั้งหมด 30 ประเภท ได้แก่ คลิกที่นี่
The 30 types of Official Documents in English can now be obtained at all districts in Thailand. Details Click here

ข่าวเด่น ดูทั้งหมด
การประชุมหารือด้านกงสุลสหราชอาณาจักร-ไทย ครั้งที่ 3 เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านกงสุล และความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยว
เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 นายนฤชัย นินนาท รองอธิบดีกรมการกงสุล เป็นประธานร่วมกับนางเจนนิเฟอร์ แอนเดอร์สัน อธิบดีกรมการกงสุลและการจัดการวิกฤต กระทรวงการต่างประเทศสหราชอาณาจักร ในการประชุมหารือด้านการกงสุลระหว่างสหราชอาณาจักร – ไทย ครั้งที่ 3 (The 3rd United Kingdom – Thailand Consular Dialogue) ณ โรงแรม อนันตรา สยาม กรุงเทพฯ
ดูทั้งหมด
บริการประชาชน
ข่าวประชาสัมพันธ์ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
วิดีโอ ดูทั้งหมด
พาสปอร์ตหาย ไม่ต้องแจ้งความ ขอทำเล่มใหม่ได้
Tips and Tricks : แนะนำแนวทางการแต่งหน้า แต่งตัว ไปทำพาสปอร์ต
Top10 eConsular Service
THAI E-VISA ยื่นคำร้องขอวีซ่าออนไลน์ได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว ทันใจ
พาสปอร์ตของคนไทย Ep.1 New Look
การรับรองเอกสารเพื่อไปทำงานต่างประเทศ
การรับรองเอกสารเพื่อจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติในประเทศไทย
Where documents can be legalized
ดูทั้งหมด
ประกาศกรมการกงสุลดูทั้งหมด

14 พ.ค. 2567

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ประจำสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สระแก้ว

14 พ.ค. 2567

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ประจำสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ภูเก็ต

14 พ.ค. 2567

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป และตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ประจำสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เมืองพัทยา

26 เม.ย. 2567

ประกาศกรมการกงสุล เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไป ประจำสำนักงานเลขานุการกรม กรมการกงสุล

12 เม.ย. 2567

ประกาศกรมการกงสุล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไป ประจำสำนักงานเลขานุการกรม กรมการกงสุล

4 เม.ย. 2567

ประกาศกรมการกงสุล เรื่อง ขยายระยะเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ประจำกองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล หรือหน่วยงานภายใต้ สังกัดกองสัญชาติและนิติกรณ์
ดูทั้งหมด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างดูทั้งหมด
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.๑) ประจำเดือนเมษายน 2567

9 พ.ค. 2567

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2567 (เดือน มกราคม ถึง มีนาคม พ.ศ. 2567)

9 เม.ย. 2567

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2567 (เดือน ตุลาคม ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2566)

9 ม.ค. 2567

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2566 (เดือน กรกฎาคม ถึง กันยายน พ.ศ. 2566)

4 ต.ค. 2566

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2566 (เดือน มกราคม ถึง มีนาคม พ.ศ. 2566)

18 เม.ย. 2566

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2566 (เดือน ตุลาคม ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2565)

31 ม.ค. 2566

ดูทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานสาขาดูทั้งหมด
รักษาการหัวหน้าสำนักงานฯ สระแก้ว เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดสระแก้ว (กรอ.สก.) ครั้งที่ 4/2567

17 พ.ค. 2567

หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางฯ เชียงใหม่ร่วมต้อนรับกงสุลใหญ่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ประจำจังหวัดเชียงใหม่

16 พ.ค. 2567

ขอนแก่นต้อนรับเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก และผู้ประกอบการธุรกิจด้านอาหารเครื่องดื่มและการท่องเที่ยวจากรัสเซีย ชูเอกลักษณ์ทางอาหารและวัฒนธรรม ส่งเสริมการท่องเที่ยวในภาคอีสาน

16 พ.ค. 2567

หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางฯ ภูเก็ต เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรอง ในโอกาสเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทย เยือนจังหวัดภูเก็ต

8 พ.ค. 2567

เอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทยและอธิบดีกรมการกงสุลและการบรรเทาสถานการณ์ฉุกเฉิน กระทรวงการต่างประเทศและการพัฒนาแห่งสหราชอาณาจักร เข้าพบหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

8 พ.ค. 2567

หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางฯ เชียงใหม่ร่วมต้อนรับรองประธานสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งชาติของเขตปกครองตนเองทิเบต

2 พ.ค. 2567

ดูทั้งหมด