หมายเลขฉุกเฉิน (Hotline) ของสถานเอกอัครราชทูต และสถานกงสุลใหญ่ไทยในต่างประเทศทั่วโลก (ตุลาคม 2566)

หมายเลขฉุกเฉิน (Hotline) ของสถานเอกอัครราชทูต และสถานกงสุลใหญ่ไทยในต่างประเทศทั่วโลก (ตุลาคม 2566)

วันที่นำเข้าข้อมูล 21 ต.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 21 ต.ค. 2566

| 1,287 view
หมายเลขฉุกเฉิน (Hotline) ของสถานเอกอัครราชทูต และสถานกงสุลใหญ่ไทยในต่างประเทศทั่วโลก (ตุลาคม 2566)
 
📖 พกไว้อุ่นใจ ก่อนเดินทางไปต่างประเทศ 📖
 
📍สำหรับติดต่อสถานเอกอัครราชทูต และสถานกงสุลใหญ่ไทยในต่างประเทศ กรณีที่ประสบเหตุฉุกเฉินและนอกเวลาราชการ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ