ประกาศแนะนำการเดินทางของพี่น้องแรงงานไทยในอิสราเอล

ประกาศแนะนำการเดินทางของพี่น้องแรงงานไทยในอิสราเอล

วันที่นำเข้าข้อมูล 25 ต.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 25 ต.ค. 2566

| 1,191 view
ประกาศแนะนำการเดินทางของพี่น้องแรงงานไทยในอิสราเอล

    ตามที่ได้เกิดสถานการณ์ความรุนแรงในอิสราเอลและกาซา ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2566 กรมการกงสุลขอแจ้ง ดังนี้

1) จากการรายงานและวิเคราะห์ของหลายฝ่าย สถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่มีแนวโน้มที่จะยืดเยื้อและทวีความรุนแรงมากขึ้นและอาจขยายตัวไปยังบริเวณตอนเหนือของอิสราเอล โดยหากสถานการณ์การสู้รบมีความรุนแรงมากขึ้น อาจส่งผลกระทบต่อกระบวนการอพยพ รวมถึงการจัดเที่ยวบินออกจากพื้นที่ จึงขอแนะนำให้พี่น้องแรงงานไทยที่เหลือทั้งหมดในอิสราเอลพิจารณาเดินทางกลับประเทศไทย

2) จนถึงปัจจุบัน รัฐบาลได้ช่วยเหลือคนไทยในอิสราเอลให้เดินทางกลับประเทศแล้วกว่า 3,400 คน ซึ่งรัฐบาลพร้อมดำเนินการทุกวิถีทางให้คนไทยในอิสราเอลได้เดินทางกลับประเทศไทยโดยสวัสดิภาพนอกจากนี้กระทรวงแรงงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดให้มีมาตรการต่างๆ ในการให้ความช่วยเหลือแรงงานไทยด้านอาชีพในระหว่างที่พำนักอยู่ในประเทศไทย และในอนาคต หากสถานการณ์เอื้ออำนวย พี่น้องแรงงานไทยก็สามารถเดินทางกลับไปทำงานที่อิสราเอลได้อีก โดยกระทรวงแรงงานพร้อมจะอำนวยความสะดวก

3) สำหรับพี่น้องแรงงานไทยที่มีความห่วงกังวลว่านายจ้างจะไม่จ่ายหรือประวิงเวลาในการจ่ายเงินเดือน ขอยืนยันว่าทางการไทยจะติดตามการจ่ายเงินดังกล่าวให้อย่างถึงที่สุด

4) สำหรับพี่น้องแรงงานไทยที่กลับประเทศไทยแล้ว และอาจได้รับการติดต่อจากนายจ้างให้กลับไปทำงานแล้ว กระทรวงการต่างประเทศ ขอแนะนำว่า ให้ชะลอการเดินทางกลับไปยังอิสราเอล จนกว่าสถานการณ์จะสงบลง
 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ