แจ้งเตือนคนไทยในต่างประเทศ 

แจ้งเตือนคนไทยในต่างประเทศ 

วันที่นำเข้าข้อมูล 19 ต.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 19 ต.ค. 2566

| 1,014 view
แจ้งเตือนคนไทยในต่างประเทศ 

ด้วยเกิดสถานการณ์ความขัดแย้งและมีการชุมนุมประท้วงในหลายพื้นที่ ขอแจ้งเตือน ดังนี้

หลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าพื้นที่พื้นที่เสี่ยง/พื้นที่ชุมนุมประท้วง

- ติดตามสถานการณ์/ข่าวสาร/ประกาศของหน่วยงานท้องถิ่น

- กรณีฉุกเฉินติดต่อ hotline สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ในพื้นที่ และกรมการกงสุล 02 572 8442 (24 ชั่วโมง)
 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ