หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางฯ เชียงใหม่เข้าร่วมประชุมทางไกล ระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กับ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุงชองบุก สาธารณรัฐเกาหลี

หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางฯ เชียงใหม่เข้าร่วมประชุมทางไกล ระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กับ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุงชองบุก สาธารณรัฐเกาหลี

วันที่นำเข้าข้อมูล 9 ก.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 9 ก.ค. 2567

| 46 view

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2567 นางสาวรณพพัณณ์ กปิตถัย หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางฯ เชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Zoom ระหว่างจังหวัดเชียงใหม่ นำโดยนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กับจังหวัดชุงชองบุก สาธารณรัฐเกาหลี นำโดยนายคิม ยอง ฮวาน ผู้ว่าราชการจังหวัดชุงชองบุก เพื่อหารือถึงการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองมิตรภาพของจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดชุงชองบุก โดยการทำหนังสือแสดงเจตจำนง (LOI) ร่วมกันระหว่างสองจังหวัด และได้หารือเรื่องการส่งนักเรียนนักศึกษา หรือผู้ที่สนใจทำงานและศึกษาต่อ ณ สาธารณรัฐเกาหลี ทั้งในหลักสูตรระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งถือเป็นประโยชน์ต่อการแลกเปลี่ยนทางด้านการท่องเที่ยวและการศึกษาร่วมกันได้เป็นอย่างดี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องปฏิบัติการ (POC) ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ