หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางฯ เชียงใหม่ร่วมพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์จากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดเชียงใหม่ทั้ง 3 แห่ง

หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางฯ เชียงใหม่ร่วมพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์จากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดเชียงใหม่ทั้ง 3 แห่ง

วันที่นำเข้าข้อมูล 9 ก.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 9 ก.ค. 2567

| 55 view

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2567 นางสาวรณพพัณณ์ กปิตถัย หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางฯ เชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีเสกน้ำ พระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ จากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดเชียงใหม่ทั้ง 3 แห่ง ประกอบไปด้วย แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์อ่างกาหลวง ดอยอินทนนท์ อำเภอจอมทอง แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ขุนน้ำแม่ปิง อำเภอเชียงดาว และบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ วัดบุพพาราม อำเภอเมืองเชียงใหม่ ซึ่งได้ทำพิธีพลีกรรมตักน้ำและอัญเชิญมาไว้ ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร เมื่อวันที่ 4 กรกฏาคม ที่ผ่านมา เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมีนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีฝ่ายฆราวาส พระเทพสิงหวราจารย์ เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยพระเถระชั้นผู้ใหญ่ หัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชนชาวเชียงใหม่เข้าร่วมพิธี ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ