หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางฯ เชียงใหม่ร่วมพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์

หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางฯ เชียงใหม่ร่วมพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์

วันที่นำเข้าข้อมูล 9 ก.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 9 ก.ค. 2567

| 64 view

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 นางสาวรณพพัณณ์ กปิตถัย หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางฯ เชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ก่อนที่จะนำทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎมาคม 2567 โดยมีนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีฝ่ายฆราวาส พระธรรมเสนาบดี เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร รองเจ้าคณะภาค 7 เป็นประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยพระเถระชั้นผู้ใหญ่ หัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชนชาวเชียงใหม่เข้าร่วมพิธี ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ภายหลังการประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์และพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำพระพุทธมนต์เสร็จสิ้น จะอัญเชิญคนโทน้ำพระพุทธมนต์ของจังหวัดเชียงใหม่ไปเก็บรักษาไว้ที่กระทรวงมหาดไทยร่วมกับน้ำพระพุทธมนต์ของจังหวัดอื่นๆ เพื่อรอประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ในภาพรวมของประเทศต่อไป ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2567 ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม กรุงเทพมหานคร 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ