หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางฯ ภูเก็ต เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางฯ ภูเก็ต เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

วันที่นำเข้าข้อมูล 7 มิ.ย. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 7 มิ.ย. 2567

| 123 view

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2567 เวลา 15.30 น.นางอรวิจิตร์ จันทรังสี หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางฯ ภูเก็ต เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยจังหวัดภูเก็ตรับมอบธงตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ต่อจากจังหวัดกระบี่ โดยมีประชาชนสวมใส่เสื้อสีเหลือง ร่วมกิจกรรมจำนวนมาก เพื่อแสดงพลังถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ในวันที่ 6 มิถุนายน 2567 นายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นำคณะหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดภูเก็ต รับมอบธงตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ต่อจากนายสมชาย หาญภักดีปฏิมา ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ณ ท่าเรือวิสิษฐ์พันวา ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต เมื่อเวลา 12.00 น. จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นำขบวนเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติฯ ไปตามเส้นทางที่กำหนด โดยใช้เส้นทางถนนศักดิเดช สาย 4023 มุ่งหน้า ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ผ่านย่านเมืองเก่า แยกธนาคารชาร์เตอร์ โดยตลอดเส้นทางมีส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน เยาวชน นักศึกษา สวมใส่เสื้อสีเหลืองร่วมขบวน ฯ จำนวนมาก เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 
ทั้งนี้ ในช่วงเวลา 15.00 น. เป็นต้นไป ได้มีการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองธงตราสัญลักษณ์ฯ ทั้งการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ การฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย และมีการแสดง ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และการประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต และจากนั้นในวันที่ 7 มิถุนายน 2567 เวลา 08.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้นำขบวนเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯ ออกจากศาลากลางจังหวัดภูเก็ต มุ่งหน้าไปตามเส้นทางที่กำหนด เพื่อส่งมอบธงต่อให้กับจังหวัดพังงา ณ เชิงสะพานสารสิน ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง เพื่อจัดกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯ ไปยังจังหวัดตามเส้นทางที่กำหนดต่อไป

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ