พิธีเปิดที่ทำการแห่งใหม่ของสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ขอนแก่น อย่างเป็นทางการ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ขอนแก่น

พิธีเปิดที่ทำการแห่งใหม่ของสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ขอนแก่น อย่างเป็นทางการ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ขอนแก่น

วันที่นำเข้าข้อมูล 7 มิ.ย. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 7 มิ.ย. 2567

| 149 view

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2567 นายวรวุฒิ พงศ์ประภาพันธ์ อธิบดีกรมการกงสุล ได้เป็นประธานในพิธีเปิดที่ทำการแห่งใหม่ของสำนักงานหนังสือเดินทางฯ ขอนแก่น อย่างเป็นทางการ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ขอนแก่น ชั้น 5 (ฝั่งขอนแก่นฮอลล์) โดยมีนายศิริวัฒน์ พินิจพานิชย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น คุณรุจิเรศ นีรปัทมะ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคณะผู้แทนกงสุลต่างประเทศ หัวหน้าส่วนราชการและผู้แทนภาคเอกชนในจังหวัดขอนแก่น ร่วมแสดงความยินดี

สำนักงานหนังสือเดินทางฯ ขอนแก่น เปิดทำการเมื่อปี พ.ศ. 2539 ถือเป็นสำนักงานหนังสือเดินทางส่วนภูมิภาคแห่งแรกในประเทศไทย เนื่องจากขอนแก่นเป็นศูนย์กลางของภาคอีสานทั้งด้านเศรษฐกิจ การศึกษา และการท่องเที่ยว โดยสำนักงานหนังสือเดินทางฯ ได้ย้ายที่ทำการจากศาลากลางจังหวัดขอนแก่น มาตั้งอยู่ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ขอนแก่น เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2567

ในโอกาสนี้ อธิบดีกรมการกงสุลได้ตรวจเยี่ยมสำนักงานฯ และมอบนโยบายให้มุ่งเน้นการยกระดับการให้บริการประชาชน ตลอดจนสนับสนุนภารกิจการคุ้มครองคนไทยในต่างประเทศ และสนับสนุนภารกิจด้านการต่างประเทศของจังหวัด นอกจากนี้ ในอนาคตอันใกล้ สำนักงานหนังสือเดินทางฯ จะเปิดให้บริการรับคำร้องขอรับรองนิติกรณ์เอกสารเพื่อนำไปใช้ในต่างประเทศ

สำนักงานหนังสือเดินทางฯ ขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่เข้าร่วมพิธีเปิดสำนักงานหนังสือเดินทางฯ ขอนแก่น อย่างเป็นทางการ และขอขอบคุณบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ที่เอื้อเฟื้อสถานที่และสนับสนุนการเปิดที่ทำการของสำนักงานฯ แห่งใหม่ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ขอนแก่น

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ