หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางฯ ภูเก็ต ร่วมต้อนรับคณะเครือข่ายพันธมิตรผู้นำด้านการส่งเสริมความเท่าเทียมและความหลากหลายทางเพศจากประเทศในเอเชีย

หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางฯ ภูเก็ต ร่วมต้อนรับคณะเครือข่ายพันธมิตรผู้นำด้านการส่งเสริมความเท่าเทียมและความหลากหลายทางเพศจากประเทศในเอเชีย

วันที่นำเข้าข้อมูล 7 มิ.ย. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 7 มิ.ย. 2567

| 145 view

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2567 เวลา 15.00 น.นางอรวิจิตร์ จันทรังสี หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางฯ ภูเก็ต ร่วมต้อนรับคณะเครือข่ายพันธมิตรผู้นำด้านการส่งเสริมความเท่าเทียมและความหลากหลายทางเพศจากประเทศในเอเชีย และเข้าร่วมในการหารือระหว่างคณะฯ กับนายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ณ ห้องรับรอง ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต โดยสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. ได้ร่วมกับกลุ่มบางกอกไพร์ดเชิญคณะฯ เดินทางเยือนประเทศไทยระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2567 ที่กรุงเทพฯ และภูเก็ต เพื่อก่อตั้งเครือข่ายความร่วมมือระดับเอเชีย (Asia Pride Alliance) ครั้งแรกของภูมิภาคเอเชีย ซึ่งจะเป็นฐานเสียงสำคัญของการดำเนินการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการจัดงาน InterPride World Conference และงาน WorldPride ต่อไปในอนาคต ทั้งนี้ จังหวัดภูเก็ตมีกำหนดในการจัดขบวน "Phuket Pride Week Parade" ในวันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2567 เวลา 17.00-22.00 น. ณ หาดป่าตอง จังหวัดภูเก็ต

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ