ประกาศกรมการกงสุล เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานนิติกร ประจำกองหนังสือเดินทาง กรมการกงสุล

ประกาศกรมการกงสุล เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานนิติกร ประจำกองหนังสือเดินทาง กรมการกงสุล

วันที่นำเข้าข้อมูล 7 ก.พ. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 7 ก.พ. 2567

| 1,499 view

ประกาศกรมการกงสุล

เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานนิติกร ประจำกองหนังสือเดินทาง กรมการกงสุล

 

          ด้วยกองหนังสือเดินทาง กรมการกงสุล มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้าง  เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานนิติกร ประจำกองหนังสือเดินทาง กรมการกงสุล ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบ

 

ตำแหน่งที่รับสมัคร

     1. ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานนิติกร  จำนวน 2 อัตรา

     2. อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท/เดือน

 

กำหนดการและวิธีการรับสมัคร

      1. ผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 12 – 29 กุมภาพันธ์ 2567 โดยส่งใบสมัครและหลักฐานที่ต้องใช้ในการสมัคร ในรูปแบบไฟล์ PDF/ JPEG ไปที่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [email protected]

      2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานนิติกร ประจำกองหนังสือเดินทาง กรมการกงสุล ในวันที่ 8 มีนาคม 2567 ทางเว็บไซต์ของกรมการกงสุล https://consular.mfa.go.th 

 

      สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อกองหนังสือเดินทาง กรมการกงสุล โทร. 0 2203 5000 ต่อ 33422, 33405 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารประกอบ

ประกาศการรับสมัครฯ.pdf
ใบสมัครจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ_.doc