ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ขยายระยะเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ประจำสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สระแก้ว

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง ขยายระยะเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ประจำสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สระแก้ว

วันที่นำเข้าข้อมูล 2 ก.พ. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 2 ก.พ. 2567

| 869 view

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ

เรื่อง ขยายระยะเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ประจำสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สระแก้ว

 

           อนุสนธิประกาศกระทรวงการต่างประเทศ ลงวันที่ 19 มกราคม 2567 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป และตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ประจำสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สระแก้ว โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2567 นั้น

           กระทรวงการต่างประเทศจะขยายระยะเวลาการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ประจำสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สระแก้ว ออกไปจนถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 ทั้งนี้ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ต่อไป

           นอกนั้นให้เป็นไปตามประกาศเดิมทุกประการ

เอกสารประกอบ

ประกาศขยายเวลารับสมัคร_สระแก้ว.pdf