ประกาศกรมการกงสุล เรื่อง ขยายระยะเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ประจำกองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล หรือหน่วยงานภายใต้ สังกัดกองสัญชาติและนิติกรณ์

ประกาศกรมการกงสุล เรื่อง ขยายระยะเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ประจำกองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล หรือหน่วยงานภายใต้ สังกัดกองสัญชาติและนิติกรณ์

วันที่นำเข้าข้อมูล 4 เม.ย. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 4 เม.ย. 2567

| 1,977 view

ประกาศกรมการกงสุล
เรื่อง ขยายระยะเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
เพื่อปฏิบัติหน้าที่ประจำกองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล หรือหน่วยงาน
ภายใต้สังกัดกองสัญชาติและนิติกรณ์

 

            อนุสนธิประกาศกรมการกงสุล เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ประจำกองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล หรือหน่วยงานภายใต้สังกัดกองสัญชาติและนิติกรณ์ในตำแหน่งช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา ลงวันที่ 24 มกราคม 2567 โดยกำหนดให้ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครระหว่างวันที่ประกาศถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 และอนุสนธิประกาศกรมการกงสุล เรื่อง ขยายระยะเวลาการรับสมัครคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ประจำกองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุลฯ ลงวันที่ 4 มีนาคม 2567 โดยกำหนดให้ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครระหว่างวันที่ประกาศถึงวันที่ 30 มีนาคม 2567 นั้น

            กรมการกงสุลขอขยายระยะเวลากำหนดการยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัคร ออกไปจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 ทั้งนี้ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกภายในเดือนมิถุนายน 2567 ต่อไป

รายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

เอกสารประกอบ

ใบสมัครสอบคัดเลือกตำแหน่งช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์_2.pdf
ประกาศขยายเวลาสอบถึง_31_พ.ค.67.pdf
ประกาศรับสมัครฯ_ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์.pdf