ประกาศกรมการกงสุล เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานจัดทำและบันทึกข้อมูลในระบบนิติกรณ์เอกสาร ประจำกองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล หรือหน่วยงานภายใต้สังกัดกองสัญชาติและนิติกรณ์

ประกาศกรมการกงสุล เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานจัดทำและบันทึกข้อมูลในระบบนิติกรณ์เอกสาร ประจำกองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล หรือหน่วยงานภายใต้สังกัดกองสัญชาติและนิติกรณ์

วันที่นำเข้าข้อมูล 3 เม.ย. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 3 เม.ย. 2567

| 2,536 view

ประกาศกรมการกงสุล
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
ปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานจัดทำและบันทึกข้อมูลในระบบนิติกรณ์เอกสาร
ประจำกองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล หรือหน่วยงานภายใต้สังกัด
กองสัญชาติและนิติกรณ์

 

               ด้วยกองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจัดทำและบันทึกข้อมูล
ในระบบนิติกรณ์เอกสารประจำกองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล หรือหน่วยงานภายใต้สังกัดกองสัญชาติและนิติกรณ์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

- ตำแหน่งที่บรรจุและแต่งตั้ง

  ตำแหน่งพนักงานจัดทำและบันทึกข้อมูลในระบบนิติกรณ์เอกสาร จำนวน 1 อัตรา

  วุฒิปริญญาตรี อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000.- บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

  รายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

 

- การรับสมัคร

                เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567  (วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 ระบบจะปิดการรับสมัครเวลา 16.30 น.) ที่เว็บไซต์ www.consular.mfa.go.th หัวข้อ ประกาศกรมการกงสุล เรื่องการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานจัดทำและบันทึกข้อมูลในระบบนิติกรณ์เอกสาร ประจำกองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล หรือหน่วยงานภายใต้สังกัดกองสัญชาติและนิติกรณ์

 

เอกสารประกอบ

ใบสมัครสอบคัดเลือก_ตำแหน่งพนักงานจัดทำและบันทึกข้อมูลในระบบนิติกรณ์เอกสาร.pdf
ประกาศกรมการกงสุล_การรับสมัครสอบตำแหน่งจัดทำและบันทึกข้อมูลฯ.pdf