อธิบดีกรมการกงสุล เชิญคุณไดซ์ บล็อกเกอร์เจ้าของเพจ “The Diceland : เรื่องเล่าของไดซ์” มาพูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนะเกี่ยวกับมุมมองของชุมชนไทยในต่างประเทศ

อธิบดีกรมการกงสุล เชิญคุณไดซ์ บล็อกเกอร์เจ้าของเพจ “The Diceland : เรื่องเล่าของไดซ์” มาพูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนะเกี่ยวกับมุมมองของชุมชนไทยในต่างประเทศ

วันที่นำเข้าข้อมูล 4 มี.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 4 มี.ค. 2567

| 504 view
เมื่อวันที่ 4 มี.ค. 67 อธิบดีรุจ ธรรมมงคล เชิญคุณไดซ์ บล็อกเกอร์เจ้าของเพจ “The Diceland : เรื่องเล่าของไดซ์” มาพูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนะเกี่ยวกับมุมมองของชุมชนไทยในต่างประเทศ แนวทางการสื่อสารและนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศไทยเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ของไทยในสายตาชาวต่างชาติและการสร้างความเชื่อมั่นต่อหนังสือเดินทางไทย ตลอดจนการให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่คนไทยก่อนไปทำงานในต่างประเทศ โดยคุณไดซ์เคยพำนักและทำงานที่เกาหลีใต้เป็นเวลานาน รวมทั้งมีประสบการณ์ใช้ชีวิตในหลายประเทศ การทำงานและสร้างเครือข่ายกับคนไทยกลุ่มต่าง ๆ เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายเป็นส่วนหนึ่งของการทูตเพื่อประชาชนที่กรมการกงสุลมุ่งพัฒนาบริการที่ตอบโจทย์ของผู้รับบริการ
 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ