พิธีเจริญพระพุทธมนต์และถวายภัตตาหารเพล เนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี ของการก่อตั้งกรมการกงสุล

พิธีเจริญพระพุทธมนต์และถวายภัตตาหารเพล เนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี ของการก่อตั้งกรมการกงสุล

วันที่นำเข้าข้อมูล 11 มี.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 11 มี.ค. 2567

| 665 view
เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2567 นายณัฐพล ขันธหิรัญ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ และนายรุจ ธรรมมงคล อธิบดีกรมการกงสุล เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และถวายภัตตาหารเพล เนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี ของการก่อตั้งกรมการกงสุล (2 กุมภาพันธ์ 2542) ณ อาคารที่ทำการกรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ โดยมีพระนันทวิริยาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดใหญ่สว่างอารมณ์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี และพระสงฆ์จำนวน 8 รูป ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อเป็นศิริมงคลในโอกาสดังกล่าว ซึ่งมีคณะข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างกรมการกงสุลเข้าร่วมในพิธีด้วย
 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ