ประกาศกรมการกงสุล เรื่อง ขยายระยะเวลาการรับสมัครคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ประจำกองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล หรือหน่วยงานภายใต้สังกัดกองสัญชาติและนิติกรณ์

ประกาศกรมการกงสุล เรื่อง ขยายระยะเวลาการรับสมัครคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ประจำกองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล หรือหน่วยงานภายใต้สังกัดกองสัญชาติและนิติกรณ์

วันที่นำเข้าข้อมูล 4 มี.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 5 มี.ค. 2567

| 3,949 view

ประกาศกรมการกงสุล

เรื่อง ขยายระยะเวลาการรับสมัครคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ประจำกองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล หรือหน่วยงานภายใต้สังกัดกองสัญชาติและนิติกรณ์

 

                 อนุสนธิประกาศกรมการกงสุล เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ประจำกองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล หรือหน่วยงานภายใต้สังกัดกองสัญชาติและนิติกรณ์ ในตำแหน่งช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา ลงวันที่ 24 มกราคม 2567 โดยกำหนดให้ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครระหว่างวันที่ประกาศถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 นั้น

              กรมการกงสุลขอขยายระยะเวลากำหนดการยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัคร ออกไปจนถึงวันที่ 30 มีนาคม 2567 ทั้งนี้ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกภายในเดือนเมษายน 2567 ต่อไป

              รายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

เอกสารประกอบ

ประกาศขอขยายเวลารับสมัครฯ.pdf
ประกาศกรมการกงสุล_การรับสมัครคัดเลือกบุคคล_ตำแหน่งช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์_1.pdf
ใบสมัครสอบคัดเลือกตำแหน่งช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์_1.pdf