ประกาศขยายระยะเวลาการรับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาและปรับวิธีการพนักงานจัดทำและบันทึกข้อมูลในระบบนิติกรณ์เอกสารประจำกองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล หรือหน่วยงานภายใต้สังกัด

ประกาศขยายระยะเวลาการรับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาและปรับวิธีการพนักงานจัดทำและบันทึกข้อมูลในระบบนิติกรณ์เอกสารประจำกองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล หรือหน่วยงานภายใต้สังกัด

วันที่นำเข้าข้อมูล 31 ต.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 6 พ.ย. 2566

| 1,996 view

        ตามที่กองสัญชาติและนิติกรณ์ได้เปิดรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการในตำแหน่งพนักงานตรวจคำแปลเอกสารภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 5 อัตรา และพนักงานจัดทำและบันทึกข้อมูลในระบบนิติกรณ์เอกสาร จำนวน 2 อัตรา โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม ถึงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 นั้น 

        กองสัญชาติฯ ขอขยายระยะเวลาการยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานทั้ง 2 ตำแหน่ง ออกไปจนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 และขอปรับวิธีการทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งของพนักงานจัดทำและบันทึกข้อมูลในระบบนิติกรณ์เอกสารจากภาคปฏิบัติเป็นการสอบข้อเขียนแบบปรนัย

        ทั้งนี้รายละเอียดตามไฟล์ประกาศที่แนบ

เอกสารประกอบ

ประกาศขยายเวลารับสมัครสอบตรวจแปลและสแกน.pdf
ประกาศรับสมัครพนักงานตรวจสอบคำแปลและพนักงานจัดทำและบันทึกข้อมูล.pdf
ใบสมัครสอบตำแหน่งพนักงานตรวจสอบคำแปลเอกสารภาษาต่างประเทศ_(ภาษาอังกฤษ)_2.doc
ใบสมัครสอบคัดเลือก_ตำแหน่งพนักงานจัดทำและบันทึกในระบบนิติกรณ์.doc