ประกาศกรมการกงสุล เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

ประกาศกรมการกงสุล เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

วันที่นำเข้าข้อมูล 2 พ.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 2 พ.ย. 2566

| 917 view

ประกาศกรมการกงสุล

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
ประจำกองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ กรมการกงสุล

 

          อนุสนธิประกาศกรมการกงสุล ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2566 แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานวิชาการและประชาสัมพันธ์ และตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงานในสถานการณ์ฉุกเฉินและภัยพิบัติ นั้น 

          บัดนี้ การคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการได้เสร็จสิ้นแล้วกรมการกงสุลจึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานวิชาการและประชาสัมพันธ์ และตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงานในสถานการณ์ฉุกเฉินและภัยพิบัติ ขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก โดยเรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดตามลำดับ (ตามเอกสารแนบ)

          ในการนี้ ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลำดับที่ 1 ของตำแหน่งพนักงานวิชาการและประชาสัมพันธ์ และตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงานในสถานการณ์ฉุกเฉินและภัยพิบัติ มารายงานตัว และเริ่มปฏิบัติงานที่กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ฝั่งทิศตะวันออก ชั้น 7 ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30 น. โดยหากไม่ไปรายงานตัวในวันและเวลาดังกล่าว กรมการกงสุล จะทำการเรียกผู้ที่ขึ้นบัญชีลำดับถัดไปมาจัดจ้างแทน

 

เอกสารประกอบ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก_1.pdf