ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (คนพิการ) ปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานธุรการทั่วไป ประจำกองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (คนพิการ) ปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานธุรการทั่วไป ประจำกองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล

วันที่นำเข้าข้อมูล 3 พ.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 3 พ.ย. 2566

| 498 view

    ตามที่กองสัญชาติและนิติกรณ์เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ในตำแหน่งพนักงานธุรการทั่วไป (คนพิการ) จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 10 - 31 ตุลาคม 2566 นั้น

     บัดนี้การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว กองสัญชาติฯ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ในตำแหน่งดังกล่าว ตามประกาศแนบท้าย โดยการสัมภาษณ์จะมีขึ้นในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ กองสัญชาติและนิติกรณ์ อาคารกรมการกงสุล ชั้น 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ทั้งนี้ผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ต้องมารายงานตัวก่อนเข้ารับการสอบฯ ตั้งแต่เวลา 09.00 -09.45 น. พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน  

เอกสารประกอบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์.pdf