ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานธุรการทั่วไป (คนพิการ) ประจำกองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานธุรการทั่วไป (คนพิการ) ประจำกองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล

วันที่นำเข้าข้อมูล 14 พ.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 14 พ.ย. 2566

| 883 view

  ตามที่กองสัญชาติและนิติกรณ์จัดสอบสัมภาษณ์พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานธุรการทั่วไป (คนพิการ) ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 นั้น 

บัดนี้ การสอบคัดเลือกดังกล่าวได้สิ้นสุดลงแล้ว กองสัญชาติฯ ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ตามประกาศที่แนบไฟล์มาพร้อมนี้

ทั้งนี้ ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกต้องมารายงานต่อเจ้าหน้าที่กองสัญชาติฯ ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 พร้อมเอกสารและหลักฐานต่างๆ รายละเอียดตามประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานธุรการทั่วไป (คนพิการ) ประจำกองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล

เอกสารประกอบ

ประกาศผู้ผ่านการสอบคัดเลือก_พนง.ธุรการทั่วไป_(คนพิการ).pdf