ประกาศกรมการกงสุล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

ประกาศกรมการกงสุล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

วันที่นำเข้าข้อมูล 27 ต.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 27 ต.ค. 2566

| 595 view

ประกาศกรมการกงสุล

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

      กรมการกงสุลขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ และกำหนดวัน เวลา สอบสัมภาษณ์ ดังนี้

1. ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงานในสถานการณ์ฉุกเฉินและภัยพิบัติ
กำหนดการสอบสัมภาษณ์วันที่ 30 ตุลาคม 2566 ระหว่างเวลา 09.30 - 11.00 น.

2. ตำแหน่งพนักงานวิชาการและประชาสัมพันธ์
กำหนดการสอบสัมภาษณ์วันที่ 30 ตุลาคม 2566 ระหว่างเวลา 09.30 - 11.00 น.

      ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ที่ห้องประชุม 2 กระทรวงการต่างประเทศ 
ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพฯ ในวันและเวลาดังกล่าว กรมการกงสุลจะประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 ทางเว็บไซต์ของกรมการกงสุล (http://www.consular.go.th)

เอกสารประกอบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์คัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ.pdf