อธิบดีกรมการกงสุลเป็นประธานในพิธีเปิดที่ทำการแห่งใหม่ของสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จันทบุรี

อธิบดีกรมการกงสุลเป็นประธานในพิธีเปิดที่ทำการแห่งใหม่ของสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จันทบุรี

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 เม.ย. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 เม.ย. 2567

| 425 view
เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 นายรุจ ธรรมมงคล อธิบดีกรมการกงสุล ได้เป็นประธานในพิธีเปิดที่ทำการแห่งใหม่ของสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จันทบุรี ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล จันทบุรี ชั้น 2 (ฝั่งจันทบุรีฮอลล์) โดยมีนายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นางรุจิเรศ นีรปัทมะ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดจันทบุรี และผู้แทนภาคเอกชนในจังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมในพิธีเปิด
 
สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จันทบุรี เปิดทำการเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2554 เป็นสำนักงานหนังสือเดินทางแห่งแรกในภาคตะวันออก โดยสำนักงานฯ ได้ย้ายที่ทำการจากจากอาคารลานค้าชุมชน องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี มาตั้งอยู่ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล จันทบุรี เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2567 เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในรูปแบบ one-stop service ร่วมกับศูนย์บริการภาครัฐของจังหวัดจันทบุรี
 
ในโอกาสนี้ อธิบดีกรมการกงสุลได้ตรวจเยี่ยมสำนักงาน และมอบนโยบายให้สำนักงานฯ มุ่งเน้นการให้บริการที่ดีแก่ประชาชนที่มาติดต่อขอทำหนังสือเดินทาง เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่ประสงค์จะเดินทางไปต่างประเทศ โดยเฉพาะผู้ที่จะข้ามแดนไปยังกัมพูชา ตลอดจนให้การสนับสนุนภารกิจการคุ้มครองคนไทยในต่างประเทศ เพื่อช่วยเหลือคนไทยให้เดินทางกลับสู่มาตุภูมิด้วย
 
ผู้ที่ประสงค์จะขอทำหนังสือเดินทางสามารถมารับบริการที่สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จันทบุรี ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ระหว่างเวลา 09.00 - 17.00 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ) โดยสามารถจองคิวออนไลน์ได้ที่ https://www.qpassport.in.th หรือเดินทางมาติดต่อในวันและเวลาทำการ
 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ