เข้าร่วมกิจกรรมการออกหน่วยบำบัดทุกบำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

เข้าร่วมกิจกรรมการออกหน่วยบำบัดทุกบำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

วันที่นำเข้าข้อมูล 19 มี.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 19 มี.ค. 2567

| 141 view

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 น. นางสาวพรทิพย์ ใจแสน หัวหน้าสำนักงานฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำเดือนมีนาคม 2567 ณ โรงเรียนยางโกลนวิทยา หมู่ที่ 9 ต. ยางโกลน อ. นครไทย จ. พิษณุโลก โดยนายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นายบุญเหลือ บารมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิด ในการนี้ สำนักงานฯ ได้มีการจัดบูธประชาสัมพันธ์ให้คำแนะนำและความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการขอเข้ารับบริการทำหนังสือเดินทางและงานอื่นๆ ของกรมการกงสุล มอบของที่ระลึกและเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้และข่าวสารเกี่ยวกับภารกิจต่าง ๆ ของกระทรวงการต่างประเทศแก่ประชาชน ครู นักเรียน และหน่วยงานต่างๆควบคู่กันไปด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ