เข้าร่วมเข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 3/2567 ประจำเดือนมีนาคม 2567

เข้าร่วมเข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 3/2567 ประจำเดือนมีนาคม 2567

วันที่นำเข้าข้อมูล 3 เม.ย. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 3 เม.ย. 2567

| 221 view

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. นางสาวพรทิพย์ ใจแสน หัวหน้าสำนักงานฯ ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 3/2567 เป็นการเข้าร่วมประชุมออนไลน์ผ่านระบบการประชุมวีดีโอทางไกล (โปรแกรม Zoom Meeting) โดยมีนายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน สรุปเนื้อหาการประชุมได้ดังนี้

  1. เน้นย้ำเรื่องการป้องกันและแก้ปัญหาไฟป่า เพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ โดยขอให้ภาคการเกษตรงดการเผาผลผลิตที่เหลือจาการเกษตร
  2. ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมการเกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์ ประจำปี 2567
  3. สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2567และขอให้เร่งเบิกจ่ายงบประมาณสำหรับกิจกรรมที่ยังคงค้าง เนื่องจากรัฐบาลได้อนุมัติงบประมาณประจำปี 2567 แล้ว

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ