เข้าร่วมเข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1/2567 ประจำเดือนมกราคม 2567

เข้าร่วมเข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1/2567 ประจำเดือนมกราคม 2567

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 ม.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 3 เม.ย. 2567

| 125 view

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2567 เวลา 09.30 น. นางสาวพรทิพย์ ใจแสน หัวหน้าสำนักงานฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1/2567 ประจำเดือนมกราคม 2567 เป็นการเข้าร่วมประชุมออนไลน์ ผ่านระบบการประชุมวีดีโอทางไกล (โปรแกรม Zoom Meeting) มีนายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธาน โดยมีเนื้อหาสำคัญเกี่ยวข้องกับแรงงาน จ. พิษณุโลก ที่เดินทางไปทำงานในอิสราเอล ผู้แทนศูนย์ช่วยเหลือแรงงานและติดตามสถานการณ์ความไม่สงบในประเทศอิสราเอล จ. พิษณุโลก รายงานว่า แรงงานทั้งหมด จำนวน 135 คน เดินทางกลับประเทศไทยแล้วจำนวน 75 คน และมีแรงงานที่ไม่ประสงค์เดินทางกลับจำนวน 60 คน ซึ่งทั้ง 75 คน ได้ติดต่อขอรับประโยชน์ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างติดตามรับค่าชดเชยจากหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงเงินชดเชยค่าตั๋วเครื่องบินด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ