เข้าร่วมกิจกรรม “กาแฟยามเช้า จังหวัดพิษณุโลก

เข้าร่วมกิจกรรม “กาแฟยามเช้า จังหวัดพิษณุโลก

วันที่นำเข้าข้อมูล 19 ม.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 19 ม.ค. 2567

| 145 view

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2567 เวลา 07.00 น. นางสาวพรทิพย์ ใจแสน หัวหน้าสำนักงานฯ พิษณุโลก เข้าร่วมกิจกรรม “กาแฟยามเช้า” ประจำเดือนมกราคม 2567 ณ ชุมชนแสงดาวรักษ์ถิ่น ต.ปากโทก อ.เมือง จ.พิษณุโลก มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้หัวหน้าส่วนราชการทั้งภาครัฐ ผู้นำภาคเอกชน และประชาชน ได้พบปะหารือข้อราชการต่างๆ และเป็นการสานสัมพันธ์ระหว่างส่วนราชการและหน่วยงานในจังหวัดพิษณุโลกโดยมีนายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ