หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางฯ อุดรธานี ได้เข้าร่วมการลงพื้นที่ชายแดนไทย – ลาว ที่จังหวัดหนองคาย ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางฯ อุดรธานี ได้เข้าร่วมการลงพื้นที่ชายแดนไทย – ลาว ที่จังหวัดหนองคาย ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

วันที่นำเข้าข้อมูล 20 ก.พ. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 มี.ค. 2567

| 154 view

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวศุภสิริ ธนะภูมิ หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุดรธานี ได้เข้าร่วมการลงพื้นที่ชายแดนไทย – ลาว ที่จังหวัดหนองคายของนายจักรพงษ์ แสงมณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และคณะ เพื่อติดตามการเยือน สปป. ลาวอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรี เมื่อเดือนตุลาคม 2566 และรับฟังข้อมูลและข้อเสนอแนะนายราชันย์ ซุ้นฮั้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย และผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการค้าชายแดน การเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่ง และการท่องเที่ยวในพื้นที่ชายแดน รวมทั้งการอำนวยความสะดวกการเดินทางเข้าออกประเทศทางบก

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ