หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางฯ อุดรธานี ร่วมกิจกรรมสภากาแฟ “เช้านี้ ที่อุดรธานี”

หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางฯ อุดรธานี ร่วมกิจกรรมสภากาแฟ “เช้านี้ ที่อุดรธานี”

วันที่นำเข้าข้อมูล 8 ก.พ. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 มี.ค. 2567

| 130 view

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวศุภสิริ ธนะภูมิ หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุดรธานี และเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมสภากาแฟ “เช้านี้ ที่อุดรธานี” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1/2567 ณ สำนักงานชลประทานที่ 5 อุดรธานี โดยมีนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธาน และผู้แทนส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาชนเข้าร่วม

กิจกรรมดังกล่าวเป็นเวทีประชาสัมพันธ์ข่าวสารและภารกิจของหน่วยงานเพื่อแสวงหาความร่วมมือและสร้างความคุ้นเคยและความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างหน่วยงานซึ่งช่วยให้การประสานงานและการทำงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ