หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางฯ อุดรธานี ได้เข้าร่วมพิธีเปิดโรงพยาบาลอุดรธานีสาขาเซ็นทรัลอุดรธานี

หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางฯ อุดรธานี ได้เข้าร่วมพิธีเปิดโรงพยาบาลอุดรธานีสาขาเซ็นทรัลอุดรธานี

วันที่นำเข้าข้อมูล 24 ม.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 24 ม.ค. 2567

| 117 view

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2567 นางสาวศุภสิริ ธนะภูมิ หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุดรธานี ได้เข้าร่วมพิธีเปิดโรงพยาบาลอุดรธานีสาขาเซ็นทรัลอุดรธานี ณ ศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี ชั้น ๓ โดยมีนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธี นายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุดรธานีกล่าวรายงาน และหัวหน้าส่วนราชการและผู้แทนภาคเอกชนเข้าร่วม

ในโอกาสนี้ หัวหน้าสำนักงานฯ ได้แสดงความยินดีกับผู้แทนโรงพยาบาลและหารือเกี่ยวกับการทำหนังสือเดินทางของผู้เยาว์ที่ผู้ปกครองรักษาตัวในโรงพยาบาลและการอำนวยความสะดวกการเข้ารับบริการทางการแพทย์และสิทธิการรักษาพยาบาลของเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ด้วย

การเปิดสาขาของโรงพยาบาลอุดรธานีที่เซ็นทรัลอุดรธานีเป็นการเพิ่มช่องทางเข้ารับบริการทางการแพทย์ของประชาชนที่สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดียิ่งขึ้น

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ