หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางฯ อุดรธานี เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะพลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม เนื่องในโอกาสวันที่ระลึกการตั้งเมืองอุดรธานี ปีที่ 131

หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางฯ อุดรธานี เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะพลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม เนื่องในโอกาสวันที่ระลึกการตั้งเมืองอุดรธานี ปีที่ 131

วันที่นำเข้าข้อมูล 19 ม.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 19 ม.ค. 2567

| 147 view

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2567 นางสาวศุภสิริ ธนะภูมิ หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุดรธานี และเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ได้เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะพลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม เนื่องในโอกาสวันที่ระลึกการตั้งเมืองอุดรธานี ปีที่ 131 ณ พระอนุสาวรีย์ พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยมีนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานในพิธี และทายาทราชสกุลทองใหญ่ ผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กร และประชาชนเข้าร่วม

พิธีประกอบด้วยการทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 131 รูป การวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ พิธีบายศรีสู่ขวัญ พิธีถวายเครื่องสังเวยบูชาการอ่านประกาศสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และการรำบวงสรวงสดุดีน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณของพลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม พระผู้ก่อตั้งเมืองอุดรธานี

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ