หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางฯ อุดรธานี ได้เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่

หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางฯ อุดรธานี ได้เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่

วันที่นำเข้าข้อมูล 23 ก.พ. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 มี.ค. 2567

| 236 view

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุดรธานี ได้เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และให้บริการประชาชนจังหวัดอุดรธานี) ณ โรงเรียนตลิ่งชัน-สร้างแก้ว อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี โดยมีนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธาน โดยหัวหน้าสำนักงานฯ ได้ร่วมมอบเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน พันธุ์ปลาน้ำดื่ม ถุงยังชีพ และไม้เท้าก้านร่มให้แก่ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส

ในโอกาสนี้ สำนักงานฯ ออกบูธประชาสัมพันธ์บทบาทกระทรวงการต่างประเทศ ภารกิจของกรมการกงสุล และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศให้ส่วนราชการ สถาบันการศึกษา และประชาชนที่เข้าร่วมโครงการซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีได้ให้เกียรติเยี่ยมชมบูธของสำนักงานฯ ด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ