ผู้ว่าฯ นำเสวนา "สถานทูต 1 จังหวัด" ชูโอกาสด้านการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจขอนแก่น

ผู้ว่าฯ นำเสวนา "สถานทูต 1 จังหวัด" ชูโอกาสด้านการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจขอนแก่น

วันที่นำเข้าข้อมูล 27 มี.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 27 มี.ค. 2567

| 198 view

น.ส. ปวินท์รัตน์ มหาคุณ หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางฯ ขอนแก่น และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุม 8 องค์กรเศรษฐกิจจังหวัดขอนแก่น โดยมีนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นำการเสวนาในหัวข้อ "1 สถานทูต 1 จังหวัด" ชูประเด็น Soft Power ช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาและกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัด จัดโดยสมาคมท่องเที่ยวและไมซ์จังหวัดขอนแก่น 


ผู้ว่าฯ ได้กล่าวถึงความเป็นมาของจังหวัดขอนแก่น ทั้งวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี 
และอาหารขึ้นชื่อของจังหวัด นำเสนอเกร็ดความรู้เกี่ยวกับการตั้งชื่อหมู่บ้านและอำเภอที่สะท้อนลักษณะภูมิประเทศหรือลักษณะเด่นของพื้นที่ไปจนถึงจังหวัดขอนแก่นในปัจจุบันที่มีศักยภาพหลากหลายด้าน ทั้งมรดกทางวัฒนธรรมอีสาน การเป็นเมืองธุรกิจไมซ์ เมืองสุขภาวะและศูนย์กลางทางการแพทย์ โดยในเดือนพฤษภาคมนี้ จังหวัดขอนแก่นจะมีโอกาสต้อนรับคณะ Influencers ด้านอาหารชาวรัสเซียที่จะเดินทางมาสัมผัสวัฒนธรรมประเพณีและอาหารท้องถิ่นอีสาน เพื่อนำไปเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักในประเทศรัสเซีย ภายใต้โครงการ "1 สถานทูต 1 จังหวัด" ของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก นอกจากนี้ ยังมีการจัดอีเวนต์ผู้ประกอบการและนักธุรกิจ The Secret Sauce Summit ซึ่งขอนแก่นได้รับเลือกเป็นสถานที่จัดในต่างจังหวัดเป็นแห่งแรกอีกด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ