เปิดคลังศูนย์นวัตกรรมและวิจัยมิตรผล ขับเคลื่อนอีสานเติบโตอย่างยั่งยืน

เปิดคลังศูนย์นวัตกรรมและวิจัยมิตรผล ขับเคลื่อนอีสานเติบโตอย่างยั่งยืน

วันที่นำเข้าข้อมูล 27 มี.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 27 มี.ค. 2567

| 181 view

น.ส. ปวินท์รัตน์ มหาคุณ หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางฯ ขอนแก่น พร้อมเจ้าหน้าที่และเครือข่ายภาคเอกชน เยี่ยมชมศูนย์นวัตกรรมและวิจัยของกลุ่มมิตรผล (ศูนย์ขอนแก่น) หรือ MITR PHOL Innovation & Research Centre จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์วิจัยที่สร้างนวัตกรรมใหม่ทางผลิตภัณฑ์ของมิตรผลและเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อผลักดันให้อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลในไทยกลายเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มูลค่าสูงขึ้นและสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน ลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม เช่น ส่งเสริมมาตรการจูงใจให้เกษตรกรลดการเผาอ้อย ลดของเสียในระบบการผลิต ผ่านการแปรรูปและนำกลับมาใช้ใหม่ โดยบริษัทมิตรผลดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลไทยมากว่า 65 ปี และมีโรงงานน้ำตาลตั้งอยู่ในจังหวัดขอนแก่นมานานกว่า 27 ปี

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ