ประกาศกรมการกงสุล เรื่อง ขยายระยะเวลาการรับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำกองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล หรือหน่วยงานภายใต้สังกัด กองสัญชาติและนิติกรณ์

ประกาศกรมการกงสุล เรื่อง ขยายระยะเวลาการรับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำกองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล หรือหน่วยงานภายใต้สังกัด กองสัญชาติและนิติกรณ์

วันที่นำเข้าข้อมูล 25 มิ.ย. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 25 มิ.ย. 2567

| 447 view

ประกาศกรมการกงสุล
เรื่อง ขยายระยะเวลาการรับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ
ประจำกองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล หรือหน่วยงานภายใต้สังกัด
กองสัญชาติและนิติกรณ์  

 

                    อนุสนธิประกาศกรมการกงสุล ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2567 เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานตรวจสอบคำแปลเอกสารภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 1 อัตรา ประจำกองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุลหรือหน่วยงานภายใต้สังกัดกองสัญชาติและนิติกรณ์ โดยกำหนดวิธีการทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งของพนักงานตรวจสอบคำแปลเอกสารภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการสามารถยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานได้ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน ถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 นั้น

                    กรมการกงสุลขอขยายระยะเวลาการยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานเพื่อสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการออกไปจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2567 ทั้งนี้ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกในเดือนสิงหาคม 2567

 

รายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

เอกสารประกอบ

ประกาศขยายระยะเวลาการรับสมัครคัดเลือกพนง.จ้างเหมาบริการประจำกองสัญชาติฯ.pdf
ใบสมัครสอบคัดเลือก_ตำแหน่งพนักงานตรวจสอบคำแปลเอกสารภาษาต่างประเทศ_(ภาษาอังกฤษ).pdf
ประกาศรับสมัครคัดเลือกตำแหน่งพนักงานตรวจสอบคำแปลเอกสารฯ_1.pdf