สำนักงานหนังสือเดินทางฯ ขอนแก่น มอบประกาศนียบัตรและของที่ระลึกแก่นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

สำนักงานหนังสือเดินทางฯ ขอนแก่น มอบประกาศนียบัตรและของที่ระลึกแก่นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

วันที่นำเข้าข้อมูล 22 มี.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 22 มี.ค. 2567

| 287 view

หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางฯ ขอนแก่น มอบประกาศนียบัตรและของที่ระลึกแก่นิสิต คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสสำเร็จการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ขอนแก่น

สำนักงาน ฯ ยินดีเป็นส่วนสนับสนุนให้นักศึกษาได้มีโอกาสฝึกประสบการณ์ด้านงานบริการการกงสุลและการติดต่อประสานงานกับต่างประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่การทำงานจริง ผู้ที่สนใจฝึกประสบการณ์กับสำนักงานฯ สามารถติดตามข่าวสารได้ที่แฟนเพจสำนักงาน ฯ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 043-242655 หรืออีเมล [email protected]

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ