หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางฯ ขอนแก่น ต้อนรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พาเยี่ยมชมที่ทำการสำนักงานหนังสือเดินทางฯ แห่งใหม่

หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางฯ ขอนแก่น ต้อนรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พาเยี่ยมชมที่ทำการสำนักงานหนังสือเดินทางฯ แห่งใหม่

วันที่นำเข้าข้อมูล 2 พ.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 2 พ.ค. 2567

| 302 view

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางฯ ขอนแก่น ต้อนรับนายพันธ์เทพ เสาโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน เยี่ยมชมที่ทำการสำนักงานหนังสือเดินทางฯ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ขอนแก่น ชั้น 5 ฝั่งขอนแก่นฮอลล์ โดยการเปิดที่ทำการแห่งใหม่เป็นความร่วมมือระหว่างกรมการกงสุลและบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาฯ เพื่อยกระดับการให้บริการประชาชนให้สะดวกมากยิ่งขึ้น

*สำนักงานฯ เปิดให้บริการวันจันทร์ - ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) เวลา 09.00 - 17.00 น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 043-242655 หรือ 043-242707

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ