หัวหน้าสำนักงานฯ ร่วมงานเลี้ยงเนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 5 ปี การก่อตั้งสมาคมฝรั่งเศสภาคอีสาน และการเยือนขอนแก่นของเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย

หัวหน้าสำนักงานฯ ร่วมงานเลี้ยงเนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 5 ปี การก่อตั้งสมาคมฝรั่งเศสภาคอีสาน และการเยือนขอนแก่นของเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย

วันที่นำเข้าข้อมูล 1 พ.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 1 พ.ค. 2567

| 205 view

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2567 นางสาวปวินท์รัตน์  มหาคุณ หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางฯ ขอนแก่น ร่วมงานเลี้ยงอาหารกลางวันกับนายฌ็อง-โกลด ปวงเบิฟ เอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ประจำประเทศไทย พร้อมกงสุลฝรั่งเศส กงสุลกิตติมศักดิ์ฝรั่งเศสประจำจังหวัดขอนแก่น ประธานสมาคมฝรั่งเศสภาคอีสาน ณ โรงแรมราชาวดี รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 5 ปี การก่อตั้งสมาคมฝรั่งเศสภาคอีสาน โดยสมาคมฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือชาวฝรั่งเศส คู่สมรสชาวไทยและบุตรธิดาที่ประสบความเดือดร้อน สมาคมฯ ก่อตั้งด้วยสมาชิกเพียง 8 คน จนปัจจุบันมีสมาชิกกว่า 600 คนจากทั่วประเทศ

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ