พิธีเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ 30 ปี สะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 1 (หนองคาย – เวียงจันทน์)

พิธีเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ 30 ปี สะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 1 (หนองคาย – เวียงจันทน์)

วันที่นำเข้าข้อมูล 22 เม.ย. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 22 เม.ย. 2567

| 151 view

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2567 นางสาวศุภสิริ ธนะภูมิ หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุดรธานี ได้เข้าร่วมพิธีเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ 30 ปี สะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 1 (หนองคาย – เวียงจันทน์) ณ จังหวัดหนองคาย โดยมีนายปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานร่วมกับนายสะเหลิมไซ กมมะสิด รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ สปป. ลาว และ Ms. Robyn Mudie อธิบดีกรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กระทรวงการต่างประเทศและการค้าออสเตรเลีย โดยมีนายจักรพงษ์ แสงมณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และคณะทูตประเทศสมาชิกอาเซียน ติมอร์-เลสเต และคู่เจรจาประจำประเทศไทยเข้าร่วมพิธี ซึ่งเป็นโอกาสนำเสนอศักยภาพของสะพานดังกล่าวในการเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างไทยกับ สปป. ลาวและภูมิภาค อันจะนำมาสู่การพัฒนาทางเศรษฐกิจ การคมนาคมขนส่ง และการท่องเที่ยว

ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้นำคณะทูตประเทศสมาชิกอาเซียน ติมอร์-เลสเต และคู่เจรจาประจeประเทศไทยศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรม และศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมไทยพวน อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย ศูนย์ออกแบบสร้างสรรค์ผ้าและสิ่งทอ (Fabric & Textiles Creative Design Center) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี และศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาบ้านโนนกอก จังหวัดอุดรธานี

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ