หัวหน้าสำนักงานฯ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา และสดุดีวีรกรรมท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร

หัวหน้าสำนักงานฯ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา และสดุดีวีรกรรมท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร

วันที่นำเข้าข้อมูล 13 มี.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 13 มี.ค. 2567

| 284 view
เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. นางอรวิจิตร์ จันทรังสี หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางฯ ภูเก็ต ได้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและสดุดีวีรกรรมท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร และบรรพชนผู้กล้าเมืองถลาง ซึ่งมีนายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ณ บริเวณอนุสรณ์สถานเมืองถลาง ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ