หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางฯ ภูเก็ต เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อเป็นเจ้าภาพการประชุมสมาชิกเมืองเกาะท่องเที่ยวนานาชาติ ครั้งที่ 25 (ITOP Forum) ณ จ. ภูเก็ต

หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางฯ ภูเก็ต เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อเป็นเจ้าภาพการประชุมสมาชิกเมืองเกาะท่องเที่ยวนานาชาติ ครั้งที่ 25 (ITOP Forum) ณ จ. ภูเก็ต

วันที่นำเข้าข้อมูล 18 มี.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 18 มี.ค. 2567

| 284 view
เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2567 เวลา 14.30 น. นางอรวิจิตร์ จันทรังสี หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางฯ ภูเก็ต เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อเป็นเจ้าภาพการประชุมสมาชิกเมืองเกาะท่องเที่ยวนานาชาติ ครั้งที่ 25 (ITOP Forum) ณ จ. ภูเก็ต ซึ่งมีนายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการ จ. ภูเก็ต เป็นประธาน โดยในการประชุมฯ เป็นการหารือเพื่อเตรียมความพร้อมในโอกาสที่ จ. ภูเก็ต จะเป็นเจ้าภาพการประชุมสมาชิกเมืองเกาะท่องเที่ยวนานาชาติ ครั้งที่ 25 (ITOP Forum) ซึ่งมีกำหนดจัดการประชุม 2 ครั้ง ณ จ. ภูเก็ต ได้แก่ (1) การประชุมระดับปฏิบัติการ ในช่วงเดือนมิถุนายน 2567 และ (2) การประชุมระดับผู้ว่าราชการจังหวัด ในช่วงเดือนสิงหาคม 2567 โดยที่ประชุมได้หารือถึงแนวคิดในการนำเสนอ (theme) สำหรับการประชุม รวมถึงการเตรียมการในด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ สารัตถะการประชุม สถานที่ การจัดการศึกษาดูงาน การต้อนรับและอำนวยความสะดวก การประชาสัมพันธ์ ความปลอดภัยและจราจร

อนึ่ง จ. ภูเก็ต เป็นสมาชิกของเมืองเกาะท่องเที่ยวนานาชาติ (Inter-Islands Tourism Policy Forum - ITOP Forum) โดยมีเมืองที่เป็นสมาชิก จำนวน 13 เมือง มีสำนักงานเลขาธิการอยู่ที่เมืองเจจู เกาหลีใต้ ประกอบด้วยเมืองที่เป็นเกาะและหมู่เกาะ จำนวน 10 เมือง ได้แก่ (1) เจจู เกาหลีใต้ (2) โอกินาวา ญี่ปุ่น (3) บาหลี อินโดนีเซีย (4) ไห่หนาน จีน (5) จังหวัดเซาเทิร์น ศรีลังกา (6) แซนซิบาร์ แทนซาเนีย (7) ฮาวาย สหรัฐอเมริกา (8) ภูเก็ต ไทย (9) ปีนัง มาเลเซีย (10) เซบู ฟิลิปปินส์ และเมืองทั่วไปอีก 3 เมือง ได้แก่ (11) กำปงจาม กัมพูชา (12) ปรินซ์เอ็ดเวิร์ด แคนาดา และ (13) กอตแลนด์ สวีเดน โดยจะมีการจัดการประชุม ITOP Forum เป็นประจำทุกปี โดยหมุนเวียนผลัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพ ซึ่งเมื่อปี 2557 จ. ภูเก็ต ก็เคยเป็นเจ้าภาพการประชุมฯ ครั้งที่ 18 แล้ว

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ