หัวหน้าสำนักงานฯ เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 2/2567

หัวหน้าสำนักงานฯ เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 2/2567

วันที่นำเข้าข้อมูล 23 ก.พ. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 23 ก.พ. 2567

| 281 view
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 น. นางอรวิจิตร์ จันทรังสี หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางฯ ภูเก็ต ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 2/2567 ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้า ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต โดยมีนายศรัทธา ทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และนายนรศักดิ์ สุขสมบูรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุม โดยในที่ประชุมมีการหารือในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดภูเก็ต ได้แก่ การท่องเที่ยว เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค รวมทั้งกิจกรรมที่จะมีขึ้นในจังหวัดภูเก็ต

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ