อธิบดีกรมการกงสุล ได้เข้าร่วมการประชุมหารือเกี่ยวกับกลไกการส่งต่อระดับชาติ จัดโดยองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM)

อธิบดีกรมการกงสุล ได้เข้าร่วมการประชุมหารือเกี่ยวกับกลไกการส่งต่อระดับชาติ จัดโดยองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM)

วันที่นำเข้าข้อมูล 12 พ.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 12 พ.ค. 2566

| 752 view
เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 นายรุจ ธรรมมงคล อธิบดีกรมการกงสุล ได้เข้าร่วมการประชุมหารือเกี่ยวกับกลไกการส่งต่อระดับชาติ จัดโดยองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM) โดยมีหน่วยราชการไทยที่เกี่ยวข้องกับกลไกการส่งต่อระดับชาติและสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศในประเทศไทยอีก 8 แห่ง ที่มีคนชาติเกี่ยวข้องกับกระบวนการเครือข่ายหลอกลวงผ่านระบบออนไลน์ในประเทศเพื่อนบ้านของไทยเข้าร่วมการสัมมนาที่ประชุมมีการแลกเปลี่ยนข้อเท็จจริงและสถานการณ์ในปัจจุบัน แนวทางจัดการปัญหาการค้ามนุษย์และการลักลอบขนคนข้ามพรมแดน รวมทั้งแนวปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือและดูแลคนต่างชาติที่ถูกหลอกลวงไปทำงานในประเทศเพื่อนบ้านและเชื่อว่าเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ที่เดินทางกลับเข้ามายังประเทศไทยตามกลไกการส่งต่อระดับชาติของไทย
 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ