โค้งสุดท้ายเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

โค้งสุดท้ายเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

วันที่นำเข้าข้อมูล 9 พ.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 9 พ.ค. 2566

| 994 view
โค้งสุดท้ายเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

ในช่วงวันที่ 28 เม.ย. - 9 พ.ค. 2566 สถานเอกอัครราชทูต (สอท.) และสถานกงสุลใหญ่ (สกญ.) ของไทย 94 แห่งทั่วโลก ได้จัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรเพื่อให้คนไทยที่พำนักอยู่ในต่างประเทศได้ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร ซึ่งเป็นไปตามแผนที่กำหนด โดยเมื่อวันที่ 28 เม.ย. 2566 ถุงเมล์การทูต "ปฐมฤกษ์" ซึ่งบรรจุบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนแล้วจาก สอท. ณ กรุงปราก มาถึงประเทศไทย และขณะนี้ สอท. และ สกญ. กว่า 88 แห่ง ได้ส่งบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนแล้วกลับมานับคะแนนที่ประเทศไทยแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งถุงเมล์การทูตบรรจุบัตรเลือกตั้งจาก สอท. ณ กรุงเวลลิงตัน ประเทศนิวซีแลนด์ ซึ่งส่งถึงประเทศไทยแล้ว เมื่อวันที่ 8 พ.ค. 2566 ส่วนถุงเมล์การทูตจาก สอท. และ สกญ. อีก 6 แห่งก็จะทยอยส่งถึงประเทศไทยภายในวันที่ 12 พ.ค. 2566

เมื่อถุงเมล์การทูตที่บรรจุบัตรเลือกตั้งถูกส่งถึงประเทศไทยแล้ว คณะกรรมการ 3 ฝ่าย (กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) และบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท.)) จะร่วมกันตรวจนับจำนวนซองใส่บัตรลงคะแนนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรให้ครบถ้วนก่อนส่งมอบให้บริษัท ไปรษณีย์ไทยฯ เพื่อคัดแยกและส่งไปยังเขตเลือกตั้ง 400 เขต ทั่วประเทศเพื่อนับคะแนนในวันที่ 14 พ.ค. 2566 ต่อไป
 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ