การประชุมหารือระหว่างกรมการกงสุลกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

การประชุมหารือระหว่างกรมการกงสุลกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

วันที่นำเข้าข้อมูล 18 พ.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 18 พ.ค. 2566

| 729 view
เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 66 เวลา 12.00-13.30 น. นายรุจ ธรรมมงคล อธิบดีกรมการกงสุล พร้อมด้วยคณะจากกรมการกงสุลได้ประชุมหารือกับนายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศ (ททท.) และคณะที่อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ในโอกาสดังกล่าว ทั้งสองฝ่ายตระหนักถึงความสำคัญการส่งเสริมการท่องเที่ยวและได้หารือแนวทางความร่วมมือเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวจีนที่คาดว่าจะเดินทางมาไทยเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งเรื่องแนวปฏิบัติในการตรวจลงตรา โดยเฉพาะการยื่นคำร้องผ่านบริษัทนำเที่ยวจีน การยื่นคำร้องของบริษัทภาพยนต์จีนที่จะเข้ามาถ่ายภาพยนตร์ในไทย ตลอดจนแนวทางการเชื่อมข้อมูลออนไลน์ด้านที่พัก บัตรโดยสารเครื่องบิน ข้อมูลรายชื่อนักท่องเที่ยวกับระบบ e-Visa ในอนาคต

อธิบดีกรมการกงสุลได้เน้นย้ำว่า กระทรวงการต่างประเทศไม่ได้กำหนดมาตรการเพิ่มเติมแต่ประการใด บริษัทนำเที่ยวมีความเข้าใจผิดหลายด้าน เกี่ยวกับการยื่นเอกสาร และหลายแห่งก็ยื่นเอกสารเกินความจำเป็น ทั้งนี้ ระบบ e Visa ผ่านการยื่นเอกสารแบบออนไลน์ ถือเป็นการอำนวยความสะดวกด้วยซ้ำเพราะผู้เดินทางไม่จำเป็นจะต้องเดินทางมายื่นเอกสารด้วยตนเองเหมือนในอดีต นอกจากนี้ ระบบกำลังพัฒนาสู่ phase 2 ซึ่งจะสามารถทำงานได้หลายภาษา รวมทั้งภาษาจีน และมีระบบคัดกรอง รับคำร้อง และการดาวน์โหลดเอกสารในปริมาณจำนวนมากได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

ผู้ว่าการ ททท. สนับสนุนหลักการและเหตุผล และแสดงความพร้อมที่จะช่วยทำความเข้าใจกับสำนักงาน ททท. ในต่างประเทศ และอธิบายให้บริษัทนำเที่ยวในจีนให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องอีกทางหนึ่งด้วย

ทั้งนี้ กรมการกงสุลและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในฐานะพันธมิตร จะประสานงานและร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การเดินทางเข้าไทยของนักท่องเที่ยวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยคำนึงถึงความสมดุลระหว่าง การอำนวยความสะดวกตามนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพและความมั่นคงแห่งชาติ
 
 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ