ประกาศรับสมัครคัดเลือกคนพิการเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานธุรการทั่วไป ประจำกองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล

ประกาศรับสมัครคัดเลือกคนพิการเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานธุรการทั่วไป ประจำกองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล

วันที่นำเข้าข้อมูล 10 ต.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 11 ต.ค. 2566

| 5,562 view

ประกาศกรมการกงสุล

เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกคนพิการ เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานธุรการทั่วไป ประจำกองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล

-------------------------------------

     ด้วยกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ จะดำเนินการคัดเลือกคนพิการเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ  ประจำกองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่รับสมัคร

      พนักงานธุรการทั่วไป                            จำนวน 1 อัตรา

      อัตราค่าจ้าง เดือนละ 15,000.- บาท

กำหนดการและวิธีรับสมัคร
      ผู้สมัครส่งเอกสารการสมัครในรูปแบบไฟล์ PDF/JPEG ไปที่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [email protected] ภายในวันที่ 31 ตุลาคม  2566 เวลา 16.30 น.

ทั้งนี้ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จากประกาศรับสมัครงาน และดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัครงานได้ตามไฟล์เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

เอกสารประกอบ

ประกาศรับสมัครคนพิการเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานธุรการทั่วไป.pdf
ใบสมัครสอบคัดเลือกคนพิการ_ปฏิบัติงานตำแหน่งพนักงานธุรการทั่วไป.doc