ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานตรวจสอบคำแปลเอกสารภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)และพนักงานจัดทำและบันทึกข้อมูลในระบบนิติกรณ์เอกสาร

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานตรวจสอบคำแปลเอกสารภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)และพนักงานจัดทำและบันทึกข้อมูลในระบบนิติกรณ์เอกสาร

วันที่นำเข้าข้อมูล 10 ต.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 11 ต.ค. 2566

| 3,103 view

 

ประกาศกรมการกงสุล

เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานตรวจสอบคำแปลเอกสารภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
และพนักงานจัดทำและบันทึกข้อมูลในระบบนิติกรณ์เอกสาร
ประจำกองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล
หรือหน่วยงานภายใต้สังกัดกองสัญชาติฯ

                                                                                                                      

     ด้วยกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ  ประจำกองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุลหรือหน่วยงานภายใต้สังกัด จำนวน 7 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  ตำแหน่งที่รับสมัคร

  1.  พนักงานตรวจสอบคำแปลเอกสารภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)        จำนวน 5 อัตรา

         อัตราค่าจ้าง เดือนละ 17,000.- บาท

  1. พนักงานจัดทำและบันทึกข้อมูลในระบบนิติกรณ์เอกสาร                         จำนวน 2 อัตรา

         อัตราค่าจ้าง เดือนละ 15,000.- บาท 

กำหนดการและวิธีรับสมัคร
   ผู้สมัครส่งเอกสารการสมัครในรูปแบบไฟล์ PDF/JPEG ไปที่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [email protected] ภายในวันที่ 8 พฤศจิกายน  2566 เวลา 16.30 น.

ทั้งนี้ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จากประกาศรับสมัครงาน และดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัครงานได้ตามไฟล์เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

 

เอกสารประกอบ

ประกาศรับสมัครพนักงานตรวจสอบคำแปลและพนักงานจัดทำและบันทึกข้อมูล.pdf
ใบสมัครสอบตำแหน่งพนักงานตรวจสอบคำแปลเอกสารภาษาต่างประเทศ_(ภาษาอังกฤษ)_2.doc
ใบสมัครสอบคัดเลือก_ตำแหน่งพนักงานจัดทำและบันทึกในระบบนิติกรณ์.doc