หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางฯ เชียงใหม่ร่วมต้อนรับรองประธานสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งชาติของเขตปกครองตนเองทิเบต

หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางฯ เชียงใหม่ร่วมต้อนรับรองประธานสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งชาติของเขตปกครองตนเองทิเบต

วันที่นำเข้าข้อมูล 2 พ.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 2 พ.ค. 2567

| 171 view

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 นางสาวรณพพัณณ์ กปิตถัย หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางฯ เชียงใหม่ร่วมต้อนรับนางจัว กา รองประธานสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งชาติของเขตปกครองตนเองทิเบต และคณะ ที่มาเข้าพบนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสเดินทางเยือนจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งหารือข้อราชการร่วมกัน เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยและจีน ตลอดจนหารือแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระหว่างจังหวัดเชียงใหม่และทิเบต โดยเฉพาะการท่องเที่ยว การค้าการลงทุน และการแลกเปลี่ยนผลผลิตทางการเกษตรของไทยไปจีน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ