อธิบดีกรมการกงสุลบรรยายพิเศษให้กับคณะกรรมการและสมาชิกสมาคมกงสุลกิตติมศักดิ์ (ประเทศไทย)

อธิบดีกรมการกงสุลบรรยายพิเศษให้กับคณะกรรมการและสมาชิกสมาคมกงสุลกิตติมศักดิ์ (ประเทศไทย)

วันที่นำเข้าข้อมูล 8 ก.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 8 ก.ค. 2567

| 87 view

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2567 นายวรวุฒิ พงษ์ประภาพันธ์ อธิบดีกรมการกงสุล บรรยายพิเศษในหัวข้อ “พัฒนาการของการให้บริการด้านกงสุลแก่คนต่างชาติ และการส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ” ให้กับคณะกรรมการและสมาชิกสมาคมกงสุลกิตติมศักดิ์ (ประเทศไทย) ในงานเลี้ยงสังสรรค์ระหว่างสมาชิกฯ ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ เพื่อสมาชิกฯ ได้รับทราบข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับพัฒนาการของการให้บริการด้านกงสุลแก่คนต่างชาติ เช่น การนิติกรณ์เอกสาร และ มาตรการด้านตรวจลงตราใหม่ๆ รวมถึงข้อมูลนโยบายเศรษฐกิจและส่งเสริมการลงทุนของไทย ซึ่งสมาชิกฯ สามารถนำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศ ตลอดจนในระดับสากลต่อไป

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ